ถ่ายทอดสด : สถานีวิทยุสังฆทานธรรม

คลื่นขาวของชาวพุทธ FM 89.25 MHz

ขอคืนสถานีวิทยุสังฆทานธรรม ที่ ศาลปกครอง 5 เมษายน 2556