ถ่ายทอดสด : สถานีวิทยุสังฆทานธรรม

คลื่นขาวของชาวพุทธ FM 89.25 MHz