ขอเชิญท่านร่วมเป็นพลังสีขาวของชาวพุทธ แสดงความคิดเห็นถึงคุณประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการเผยแพร่ธรรมะจากสถานีวิทยุสังฆทานธรรม........
หนึ่งเสียง ร่วมกันเป็นพลังสีขาวเพื่อปกป้องวิทยุสังฆทานธรรมให้เป็นมรดกธรรมสืบทอดสู่ลูกหลาน....
โดยโหลดแบบสอบถามและใบมอบอำนาจจากลิงค์และนำส่งความคิดเห็นของญาติธรรมของท่านมาทางไปรษณีย์ แฟกส์ หรืออีเมล ตามข้างล่างนี้.......
วัดสังฆทาน 100/1 หมู่ 3 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 แฟ๊กส์ : 02-443-0338 E-mail

sanghathandhamradio89.5@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ทางเฟสบุ๊ค อีเมล หรือ โทร. 02-496-1160....
ขอบคุณทุกเสียงที่ร่วมเป็นพลังสีขาวของชาวพุทธ
 
Should you be part of the “White Wave of the Buddhists”?? Let us hear your voice by sending us
comments about the benefits that you have received from listening to Sanghathan Dham Radio…..
Your voices together with others will help Sanghathan Dham Radio to keep going with their
broadcasting of Dhamma…. from our generation to the next. To request questionnaire in English,
please submit your request here on facebook or e-mail us at sanghathandhamradio89.5@gmail.com

เชิญดาวน์โหลดแบบสอบถามได้ที่

หรือ .jpeg ข้างล่างนี้ซึ่งเหมือนกัน ซึ่งต้องใช้ 3 แผ่น

ข้างบนเป็นแบบฟอร์ม   ข้างล่างเป็นหนังสือมอบอำนาจ

ถ่ายทอดสด : สถานีวิทยุสังฆทานธรรม

คลื่นขาวของชาวพุทธ FM 89.25 MHz

ถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ sbbtv999