"วิกฤตการณ์กลุ่มผู้ฟังวิทยุสังฆทานธรรม"
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
สถานีวิทยุสังฆทานธรรม ไม่ใช่เป็นของวัดสังฆทาน
แต่เป็นสมบัติของมูลนิธิพุทธเอนกประสงค์วัดสังฆทาน ซึ่งสาธุชนทุกคนบริจาคปัจจัยร่วมสร้าง
เพื่อให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา และนำความร่มเย็นสู่พี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยความมีเมตตาต่อกัน
ถ้ามันดับลง แล้วลูกหลานเรา.......
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
เรียนสมาชิกที่รับฟังการถ่ายทอดสด : สถานีวิทยุสังฆทานธรรม ทั่วประเทศ
สถานีวิทยุสังฆทานธรรม อาจจะปิดลงอย่างถาวร ในเร็วๆนี้
โปรดเกาะติดสถานณ์การไปเรื่อยๆ จะมีคำถามที่ตามมา เช่น
1.ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการฟังวิทยุ ของสถานีนี้
2.หากสถานีวิทยุสังฆทานธรรม ทั่วประเทศ ปิดลง
ด้วยการออกกฏหมาย...ท่านจะได้ผลกระทบอย่างไร
3.ท่านประสงค์จะร่วมกันปกป้องสถานีวิทยุดังกล่าว อย่างไร เป็นต้น
 
 
ที่หน้ารัฐสภา :กลุ่มสหธรรมิกวัดสังฆทาน รวมตัวกันเวลา11.00 น.   ส่วนกลุ่มศิษย์หลวงตา นัดรวมตัวเวลา 10.00 น.
 
ส่วนอีกชุดหนึ่งนัดขึ้นรถที่วัดสังฆทาน เดินทางมาพร้อมกัน รถออกเวลา 10.00น.
 
 
 
 

คลื่นขาวของชาวพุทธ FM 89.25 MHz

 
 

.
 
 
 
 
 
 

 
.