Home of Misa, Future of Misa

 

Stay, Misa, as delivered.

Misa is a little brown teddy bear puppet sticked upon
the cap of a package of sweets which was made in China.
He came to Vietnam with no reasons other than helping raise profits
of china sweet industry, and with the china manufacturers,
the more quantity of Misa sweets is sold, the happier they are.
That means kids love Misa either sweets, either both.

As delivered to Ho Chi Minh City, a new life of Misa began.
Bought by my sister, sweets eaten by her little son, i saw Misa one day
hanged on my father's window railing. He might have been discovering
the open world by the window and even farer.

I decided to take him out, as like him, there is so much things outside i might never had a chance to see.
And together we go, to see the house, and explore the future that we all would get involved in.

Misa, as named after the mascot of the Moscow 1980 Olympic Games - Misha, was the name i immediately
agreed with my father when he said: "It's Misa, isn't he cute?".

 

 -------

 

Đã đến, thì ở lại, nhé Misa!

Misa là chú gấu búp bê nhỏ xinh được gắn trên hộp kẹo sô-cô-la sản xuất ở Trung Quốc.
Chú được đưa tới Việt Nam chẳng ngoài lý do nào khác ngoài việc mang lại lợi nhuận cho ngành công nghiệp kẹo của Trung Quốc, và đối với những nhà sản xuất của nước này, khi họ bán được nhiều kẹo Misa thì đó là một
thắng lợi. Điều đó có nghĩa trẻ con thích Misa, hoặc là thích kẹo, hoặc là chúng thích cả hai.

Khi được phân phối tới Thành phố Hồ Chí Minh, một cuộc sống mới của Misa bắt đầu.
Chị tôi mua hộp kẹo Misa, con trai nhỏ của chị ăn hết những viên kẹo, một ngày kia, tôi thấy Misa được treo trên song cửa sổ của bố tôi. Chắc hẳn cu cậu đã có cuộc thám hiểm thú vị từ tầm nhìn cửa sổ ra thế giới bên ngoài,
có khi còn xa hơn nữa.

Tôi quyết định mang chú ta ra ngoài, vì cũng giống như chú, có thật nhiều điều bên ngoài mà tôi cũng chưa có
cơ hội được thấy. Thế là chúng tôi cùng nhau tham quan ngôi nhà, và khám phá cái tương lai mà cả hai đều có phần trong đó.

Misa, giống tên linh vật của Thế vận hội Mátx-cơ-va năm 1980 - Misha, là cái tên mà tôi đồng ý ngay với bố tôi khi ông bảo: "Misa đó, nhìn hay chưa".


 

Home of Misa, Future of Misa
Best viewed with Firefox