Varia‎ > ‎

Inschrijving

INSCHRIJVING, ANNULATIEVOORWAARDEN EN AFSPRAKEN

 

AFSPRAAK

Je maakt een afspraak telefonisch of per mail.

Bij annulatie op minder als 24u voor de afspraak, betaal je toch het volledige bedrag.


INSCHRIJVING

Je schrijft je in per email of per telefoon. Schrijf je tijdig in!

Je geeft je naam, adres en telefoonnummer door en je factuurgegevens als je een factuur wenst.

Je krijgt dan een bevestiging van je inschrijving per email.

In die email vind je het rekeningnummer waarop je het inschrijvingsgeld kunt betalen.

Je stuurt dan een mail terug waarin je je akkoord verklaart met de inschrijvingsvoorwaarden, annuleringsvoorwaarden

en afspraken.

Je inschrijving is definitief

·         voor een dagworkshop of avondreeks: als je het volledige bedrag hebt gestort.

·         voor een weekend of week of traject: als je het voorschot hebt betaald. Het resterend bedrag betaal je twee weken op voorhand.

Voorschot betalen betekent dat je akkoord gaat met onze voorwaarden.

 

ANNULERING VAN EEN ACTIVITEIT

Als er onvoldoende inschrijvingen zijn of als de begeleider door ziekte of overmacht onbeschikbaar is, wordt de workshop, de avondreeks, het weekend of de week geannuleerd. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht en het betaalde bedrag wordt teruggestort, zonder extra schadevergoeding.

 

ANNULERING VAN EEN INSCHRIJVING VOOR EEN WORKSHOP IN DE FLOWERING LOVE VUURTEMPEL

Annuleren doe je schriftelijk of per email.

·         Bij terugstorting ben je 25€ administratiekosten verschuldigd.

·         Bij annulatie tot twee weken voor de start van de cursus is de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd.

·         Bij annulatie tot 7 dagen voor de start van de cursus is 75% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.

·         Bij annulatie binnen 7 dagen voor de start van de cursus is 100% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.

·         Vind je zelf een voor ons acceptabele vervanger, dan ben je slechts 25€ administratiekosten verschuldigd.

AANSPRAKELIJKHEID

Deelname aan de activiteit(en) is vrijwillig. De deelnemer is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden tijdens de workshop. De begeleiders zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen noch voor psychische schade die een deelnemer meent te hebben opgelopen door deelname aan een activiteit. De activiteiten kunnen niet worden aanzien als vervanging van medische en of psychiatrische consulten en/of behandelingen. De begeleiders van een activiteit kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade door deelnemers ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door mededeelnemers of derden. Elke deelnemer is verplicht de schade die hij/zij veroorzaakt aan roerende en onroerende zaken op het terrein waar de activiteit doorgaat, te vergoeden aan de eigenaar.

 

CONFIDENTIALITEIT

Deelnemers verbinden zich tot confidentialiteit wat informatie betreft over wat andere deelnemers gedeeld hebben en wat het groepsproces betreft.


ANNULERING VOOR EEN WORKSHOP IN HET BUITENLAND: AFHANKELIJK VAN DE PLAATS.

 

Comments