Tantra

 


 

TANTRA ALS BEWUSTWORDINGSPAD

GROEIEN IN LIEFDE EN BEWUSTZIJN

 

WAT  IS TANTRA VOOR MIJ…

Tantra is een manier van leven

waarbij bewust aanwezig zijn

in het hier en nu

essentieel is,

zonder oordeel.

Tantra gaat over naar binnen gaan

en eerst thuiskomen in jezelf,

en ontspannen

en zo stralend worden

dat je vanzelf anderen aantrekt.

De ander kan je helpen

nog dieper in je lichaam te zakken

en te groeien naar expansie

in levensenergie, liefde, eenheid,

licht, bewustzijn

en diep te genieten

en te versmelten

met jezelf,

met je partner.

Tools hierbij zijn dans, beweging, klank, ademhaling,

aanraking, massage,

tantrische meditaties.

Het ultieme doel is verlichting.


EEN MOOI BEELD: EEN BLOEM (FLOWER)

De bloemblaadjes:  de vruchten die je plukt..

De stengel: toegangspoorten tot je innerlijke wereld, een doorgang tot ontwaken
De blaadjes: aandachtspunten en gewenste kwaliteiten…
De wortel
s: de energieleveranciers…

EEN ORGASME

maakt deel uit van ons bewustzijn en van ons wezen.

Mannelijke en vrouwelijke energieën

als complementaire polariteiten

ontmoeten elkaar

en versmelten

en geven ons een glimp van eenheid, heelheid en extase.

Uiteindelijk ervaren we een ORGASTISCHE STAAT VAN ZIJN.