Home

               WELKOM 

            Op onze site, wij zijn Annie en Floris.

Wij hebben elkaar leren kennen, doordat wij beiden een reis maakten naar Peru. Weliswaar niet tegelijkertijd. Maar door een wederzijdse kennis werden we met elkaar in contact gebracht.

Los van elkaar hebben we eerder al verre bestemmingen bezocht, maar vanaf 2008 zijn we samen gaan reizen. Datzelfde jaar werd ik geattendeerd op een fotosite van Columbus, waar ik enthousiast diverse foto's en tips plaatste. Hierdoor is mijn interesse voor fotografie aangewakkerd. 
De eerste jaren fotografeerde ik (Floris) met Telezoom compact Panasonic FZ 20. Onze interesse ligt voornamelijk bij natuur en reisfoto's. Annie's toestel (Traveller Panasonic TZ5) heeft wat meer groothoek dan mijn panasonic FZ 20 en zo vulden we elkaar aardig aan.
Sinds een jaartje heb ik nu een spiegelreflex een Nikon D 7000. De eerste grote reis waarbij hij meeging was China. Foto's van de Nikon vind je voornamelijk in de kolom van nieuwe foto's.
                                                                                                                                              
     
        Floris en Annie
                             
            

Disclaimer:
Alle foto’s en teksten op deze website en op de aan deze website gelinkte site picasaweb.google.com/floriscalandt zijn eigendom van Floriscal en Anniev3l en mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden overgenomen, gereproduceerd of worden bewerkt in welke vorm dan ook. Als u gebruik wilt maken van onze foto's of teksten neemt u dan contact met ons op via een berichtje bij de site van reisreporter of zoom bij Floriscal.
De gelinkte sites hebben hun eigen rechten.
All text and photo's used on this website and the site linked to Picasaweb.google.com/floriscalandt is copyright by 
Floriscal en Anniev3l
, and may not be used in any way without our explicit written permission. If you want to use our photo’s or text, please let us know by dropping a message by the site of reisreporter or zoom by floriscal.
The linked sites have their own rights.