Florent Rivals


ICREA research professor at Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), Tarragona, Spain