Kontingent

Kontingent betales for 1/1 år ad gangen.

Det koster i 2018 følgende at være medlem af Fløng Kondi:

Voksne 300 kr.

Unge mellem 18 og 25 år 125 kr.

Familierabat:

1 voksen og børn 300 kr. (børn til og med 17 år)

2 voksne og børn 600 kr. (børn til og med 17 år)

Kontingent indsættes på klubbens konto i Nordea:

reg.nr. 2280 kontonummer 5366 845 390

Husk at skrive dit medlemsnummer eller navn

Kontingent skal betales inden udgangen af januar måned.

Du behøver ikke melde dig ud af klubben - har vi ikke modtaget kontingent bliver du automatisk slettet som medlem.