4. marts 2014

GENERALFORSAMLING FLØNG KONDI DEN 4. MARTS 2014

2013 har været et godt og udviklende år for Fløng Kondi

Medlemstallet var ved udgangen af året 143 samt 42 VM løbere eller i alt 185 medlemmer.

Det er det højeste antal medlemmer i klubbens 24 år.

Vi har kun 14 power walkere så det er en lille men stabil gruppe der power walker 2 gange ugentlig.

Af de 185 medlemmer er 28 under 18 år og 7 over 70 år så vi har medlemmer i alle aldre.

De mange unge skyldes Steen Wæde og Helle Hansen der hver uge står for juniortræning i klubben.

STOR TAK til Steen og Helle.

Det har igen været et meget aktivt år for Fløng Kondi med rigtig mange fælles arrangementer.

TRÆNERE

Vi har i 2013 haft en god og stabil trænergruppe og har derfor prioriteret uddannelse af trænere højt.

Vi har haft 10 VM trænere, 4 kortdistancetrænere og 3 juniortrænere.

VM trænerne har været på DAF trænerkursus inden opstart af VM træningen.

Herudover har 2 trænere valgt at deltage på et 3 dages motionstrænerkursus i DAF

14 har været på Basisløbekursus i DGI og 8 har været på løbekursus 1 i DGI

Der er fortsat ønske om kurser i trænergruppen blandt andet et maratonkursus –

det er dog endnu ikke lykkedes at samle nok interesserede til at kurset kan afholdes.

STOR TAK til trænerne, tak fordi I gider og tak for supertræning hele vinteren.

BEGYNDERTRÆNING

I april startede vi som sædvanlig begyndertræning. Mange af dem der mødte op var tidligere løbere

der havde holdt vinterpause.

Det kom dog også enkelte nye og flere har holdt ved hele vinteren.

Vi har haft mange gode frontløbere der har varetaget træneropgaven også stor tak til jer.

VM TRÆNING FRA 1. OKTOBER

I samarbejde med DAF startede vi VM træning den 1. oktober.

Vi har fået en ny og ihærdig gruppe løbere der altid møder til træning med godt humør.

Herudover har klubben også fået en gruppe engagerede trænere der 3 gange om ugen holder styr på alle løberne.

I starten gav det en del problemer for hvordan tager man hånd om 50 – 60 løbere hver træningsaften.

Men trænerne tog udfordringen op og efterhånden faldt træningen på plads så jeg tror alle nu syntes det hele fungerer.

Klubben havde i starten det ønske at alle skulle træne sammen hele vinteren. Det har fungeret de tidligere år men med alle de nye løbere følte dem der ikke skulle træne til VM sig overset.

Ingen sagde noget så det tog lidt tid før jeg opdagede det.

Vi opdeler nu løberne i en gruppe der vil deltage i VM træningen og en gruppe der vil løbe for sig selv.

VM løberne er også opdelt i grupper efter hastighed.

Det fungerer pt fint

Du er selvfølgelig altid velkommen til at komme med dine input

Der bliver ikke ændret noget hvis du ikke siger til.

JUNIORER

Steen og Helle har trofast trænet en gruppe juniorer hele året.

Fremmødet har været stabilt og i løbet af året har juniorerne deltaget i Roskilde Parkstafet og Frederiksberg stafetløb.

Juniorerne har fået sponsoreret nye løbebluser af Dansk Revision i Roskilde og det takker de mange gange for.

Der har været afholdt en hyggeaften hvor juniorerne har hygget med pizza og film.

Juniorerne havde også haft deres eget juleløb med start hos Steen og efterfølgende løb til Marbjerg med resten af klubbens medlemmer.

POWER WALK

Der er fortsat 10 – 12 power walkere der mødes 2 gange ugentlig.

Bente og Kirsten sørger for at gruppen får gået, bliver tilmeldt løb og får info om hvad der sker i Fløng Kondi.

Uden Bente og Kirsten ville der ikke være en power walk gruppe i Fløng Kondi.

Bente og Kirsten kunne godt tænke sig mange flere power walkere.

STOR TAK til jer begge

VANDRING

Som et forsøg startede Jørn og undertegnede vandring og løb op i november måned med start fra Hedehusgården hver onsdag kl. 9.15

Der mødte kun enkelte løbere op så Jørn har nedlagt løbegruppen

Jeg har fået vandrere med fra Tune og vi går 2 timer hver onsdag.

Der deltager ingen fra Fløng Kondi men I skal være meget velkomne.

TRI-TRÆNING

Vi er enkelte klubmedlemmer der nogle år har trænet triathlon – kortere og længere distancer.

I vinteren 2012 – 2013 fik vi en bane i Fløng svømmehal så vi også kunne træne svømning.

Desværre blev det ikke den store succes – alt for få mødte op.

Sommeren 2013 havde Anne-Marie etableret et cykelhold. Desværre var fremmødet heller ikke her særlig stort.

Vi må nok som klub erkende at vi p.t. ikke også kan rumme svømning og cykling.

Får andre på et tidspunkt lyst til at starte fælles cykeltræning op må I endelig sige til – bestyrelsen bakker gerne op om et initiativ.

Det er ikke godt kun at løbe – kombineret træning giver færre skader.

En del af os vil fortsætte med at svømme ”Åbent vand” sammen når vandtemperaturen bliver til det.

Vi har en facebook gruppe som du kan melde dig ind i hvis du vil have info.

En enkelt fra klubben deltog i 2013 i Challenge Copenhagen – en hel ironmandistance – stor tillykke til Michael Ørtoft med den flotte præstation.

STOR TAK til Anne-Marie for arbejdet med at få etableret et cykelhold.

DELTAGELSE I LØB

I 2013 har klubbens medlemmer deltaget i mange forskellige løb bl.a. kan nævnes Roskilde og Glostrup Parkstafet – begge løb deltager vi i hvert år med både løbere, power walkere og nybegyndere. Det er hyggelige stafetløb hvor alle kan være med.

Den efterfølgende madkurv med ”ribena” er jo altid hyggelig.

I år havde vi også et juniorhold med i Roskilde og det var hyggeligt med et ungt indslag.

BT halvmarathon den 21. april

12 løbere fra Fløng deltog.

Bedste tid havde René han løb de 21 km i tiden 1.40.13

Solrødløbet – Er et hyggeligt strandløb i august måned hvor både løbere og power walkere er med.

Efter løbet hygger vi med morgenbrød og en enkelt til halsen.

Klubben har deltaget i dette løb i mange år

Københavns Marathon – havde i år 9 deltagere fra Fløng.

Desværre blev det regnvejr kort efter start og regnen fortsatte hele løbet.

Carsten Olsen var den hurtigste i tiden 3.25.26

Karin Hagen Smidt var hurtigste kvinde i tiden 3.40.40 og blev nr. 22 i sin aldersklasse

Lily Henriksen løb i tiden 4.00.49 – de 49 sekunder ærger sikkert Lily. Men hun blev nr. 25 i sin aldersklasse ud af 723 og det var flot

Herudover har klubben haft løbere til Sydkystløbet, Eremitageløbet, Kvindeløb i Roskilde,

Griseløbet og Gribskovløbet. Traditionsrige løb hvor klubben som regel har deltagere.

En af klubbens ældste medlemmer Bent Pedersen deltog i Eremitageløbet i aldersklassen 75 – 79 år og blev nr. 11 i sin klasse – superflot Bent vi håber du fortsætter den gode stil.

UDLANDET

Berlin halvmaraton har klubben efterhånden deltaget i en del år, så det er blevet en tradition

Vi bor på det samme billige vandrehjem der ligger i gåafstand til start og mål.

Det plejer at være en rigtig hyggelig klubtur

I 2013 var 21 løbere fra Fløng i Berlin – Kurt var den hurtigste i tiden 1.40.23 og Mette den hurtigste kvinde i tiden 1.50.24

Pga. VM tager klubben ikke til Berlin i 2014 men jeg er sikker på vi laver endnu en klubtur i 2015.

Tallinn

6 løbere fra klubben var i september i Tallinn for at løbe hel- og halvmaraton.

Vi havde et fantastisk vejr

Lily og Vibeke løbe maraton og Käthe, Ruth, Finn og Anni halvmaraton

Ruth der er 79 år løb halvmaraton i tiden 2.21.26 og vandt sin aldersklasse fra 75 år og opefter.

Stor tillykke til Ruth

Der var flotte medaljer til alle

Jeg kunne sikkert nævne mange flere løb og flotte tider da vi jo er en aktiv klub.

SOCIALE ARRANGEMENTER

Vi prioriterer sociale arrangementer højt i Fløng Kondi fordi det er med til at styrke sammenholdet og gøre at alle lærer hinanden at kende.

I 2013 har der været afholdt:

Juniorerne har holdt en hyggeaften med pizza og film

5. marts havde vi en klubaften med Dansk Atletik Forbund hvor vi øvede bevægelighedstræning med efterfølgende teori og spisning i kantinen.

16. april klubaften med fysioterapeut der viste sjove opvarmning- og udstrækningsøvelser.

29. oktober igen en klubaften med Dansk Atletik Forbund hvor der blev øvet løbestil – efterfølgende foredrage i kantinen med spisning - 63 medlemmer deltog.

I juni måned holdt vi som sædvanlig grillaften– denne gang i cafeen hvilket viste sig at være et godt sted. Vi var ikke afhængig af vejret og skulle ikke sætte telt op.

Herudover har vi i løbet af sommeren flere lørdagsløb i Hedeland med forskellige startsteder og efterfølgende morgenbrød med en enkelt til halsen.

KLUBMESTERSKABET blev holdt den første tirsdag i september måned fra Skihytten i Hedeland.

Arrangementet er altid et tilløbsstykke – i år deltog 80 medlemmer.

Jeg tænker hvert år at nu er der da ikke plads til flere men det lykkes altid at finde en stol til alle.

Jeg vil gerne sige STOR TAK til jer der stiller op som hjælpere til dette arrangement. Uden jer der tager tid, dækker bord, handler ind og griller kan vi ikke afholde klubmesterskabet.

Til jer der ikke har været med kan jeg fortælle at man løber mod sin egen tid. Så klubmester bliver den der forbedrer sin egen tid procentmæssig mest.

I år blev klubmester John Knudsen der havde forbedret sin tid fra sidste år med hele 23 % - jeg så John da han kom i mål og han havde givet alt hvad han havde i sig.

nr. 2 var Hanne Hansen med en forbedring på 20,09 %

nr. 3 var Trine Wæde på 11 år med en forbedring på 9,73 %

Efter løbet var der som sædvanlig klubmesterskabsburgere og lagkage.

En anden af klubbens rigtige hyggelige traditioner er det årlige juleløb der i år blev holdt den 21/12.

Vi besøgte i år Carsten og Tina, Jørn, Bitten og Søren, Kirsten og Anette, Steen og Lotte samt

Hanne – STOR TAK TIL JER FOR DEN FLOTTE SERVERING.

Det er et rigtig hyggeligt løb hvor mange af klubbens medlemmer deltager og ”næsten” alle løber med nissehue.

Efter løbet mødes vi i kantinen til morgenbrød og en enkelt til halsen – og selv om vi har spist flere timer kan de fleste alligevel klare lidt mere.

Årets sidste fælles arrangement er Nytårsløbet den 31/12 hvor vi efter løbet mødes til champagne og kransekage og ønsker hinanden et godt nytår

Vi har igennem mange år afholdt et årligt fastelavnsløb hvor vi har slået katten af tønden på toppen af Møllebakken. Desværre har tilslutningen været meget lille de sidste år og i 2013 blev arrangementet aflyst. Der vil derfor indtil videre ikke mere blive holdt fastelavnsløb.

TIL SIDST MEN IKKE MINDST ÅRETS LØBER

Årets løber kåres altid ved klubbens julefrokost der afholdes i januar måned – i år den 18. januar

Det er altid sidste og forrige års årets løbere der vælger hvem det skal være og i år var det Anne-

Marie og Jesper.

Der er ingen krav til hvem man skal vælge men valget skal begrundes.

I år blev ÅRETS LØBER STEEN WÆDE

Begrundelsen for deres valg var:

Årets løber har været medlem af klubben siden 1. november 2009

Årets løber har løbet både hel- og halvmaraton

Årets løber er meget positiv, glad og smilende

Årets løber spørger altid ind til hvordan andre har det

Årets løber deltager gerne i kurser som gør ham til en bedre træner

Årets løber gør en kæmpe indsats som træner for klubbens ungdomsløbere

STOR TILLYKKE TIL STEEN – DET VAR VELFORTJENT.

HEDELANDSLØB

Den første søndag i hver måned arrangerer FLØNG KONDI OG ROSKILDE SKIKLUB

Løbet har været afholdt siden januar 1991.

I 2013 deltog i alt 1.987 løbere i Hedelandsløbet og det giver et gennemsnit på 166 til hvert løb

Løbet gav i 2013 7.826 kr. i overskud til hver klub

Løbet har gjort mange løbere i området opmærksom på at vi er en aktiv løbeklub, og det har givet flere medlemmer.

Hedeland er jo også et fantastisk og udfordrende område at løbe i.

JEG VIL GERNE SIGE DE HJÆLPERE DER MØDER OP HVER MÅNED OG FÅR AFVIKLET

LØBET STOR TAK.

HEDELANDS BJERGLØB

Fløng Kondi og Tune Trim arrangerer hvert år i april måned HEDELANDS BJERGLØB.

Fra Fløng Kondi deltager undertegnede, Erik, Lily og Jesper i arbejdsgruppen

Det er et stort arrangement og vi starter planlægningen allerede i september måned.

I 2013 var 510 tilmeldt løbet en forbedring med 30 løbere. Overskuddet til hver klub blev 8.000 kr.

Det er et lille beløb i forhold til de mange timer vi lægger i løbet og vi havde kun et overskud pga.

et sponsorat fra Nordea Fonden.

Det koster efterhånden rigtig mange penge at få taget tid – men løbere vil have chiptid så det er en nødvendig udgift.

Tidtagning kostede i 2013 knap 20.000 kr.

Løbet har den 13. april 2014 20 års jubilæum og jeg har været med alle år, sidder der derfor yngre kræfter der har lyst til at være med i planlægningen og forny løbet skal I være meget velkomne.

Et så stort arrangement kan selvfølgelig ikke afholdes uden rigtig mange hjælpere så derfor regner jeg med at du også i år vil bruge dagen som hjælper til Hedelands Bjergløb den 13. april 2014.

HUSK det er dit løb og overskuddet er med til at dække klubbens udgifter til forskellige arrangementer

Jeg sender en liste rundt hvor du kan skrive dig på – vi skal bruge min. 30 fra klubben.

FREMTID

Klubben er i stadig udvikling og det håber jeg kan fortsætte til gavn for alle medlemmer.

Jeg kunne godt tænke mig en meget større inddragelse af klubbens medlemmer i de forskellige arrangementer.

Måske kan der nedsættes nogle underudvalg til forskellige opgaver – måske et trænerudvalg, aktivitetsudvalg, løbsudvalg eller andet

Sidder du og brænder inde med ideer til udvikling af klubben eller ønsker til løb og arrangementer er du altid meget velkommen til at sige det til et bestyrelsesmedlem eller sende mig en mail. Du er også velkommen til at igangsætte nye initiativer efter en drøftelse med bestyrelsen. Mød evt. op til

et bestyrelsesmøde og fremlæg din ide.

Vi er meget åbne overfor nye ideer.

Den 22. marts afholder klubben en bestyrelses- og trænerdag hvor vi bl.a skal tale om udvikling af klubben

Sidder du og tænker at du meget gerne vil være med til at udvikle klubben skal du være meget velkommen – send mig en mail og du kan få tilsendt programmet inden du siger endelig ja.

Et medlem har et ønske om morgenbrød en gang om måneden også i vinterhalvåret. Det vil vi drøfte den 22. marts

Jeg syntes det er en god ide hvis vi kan finde et tidspunkt der kan passe. Det kunne samtidig være en anledning til at alle fik snakket med hinanden og der blev talt om ønsker og ideer til fremtiden.

Jeg vil også slå et slag for klubbens facebookgruppe – det er et nemt sted at dele information og jo flere der er medlem af gruppen jo nemmere bliver det at informere alle.

Torsdag 27/2 var Steen, Jørn og undertegnede til møde med Taastrup Kommunes idrætsfaglige leder Peter Christensen samt 3 medlemmer fra TIK

Kommunen har et ønske om at vi i fællesskab afholder et årligt løb på den nye Maratonring som er etableret.

Løbet skal afholdes første gang i 2015

Kommunen vil være medarrangør for at profilere kommunen. Man vil evt. ansætte en person der kan stå for reklame, hjemmeside, sponsorer mv

Både TIK og vi er interesseret i at deltage men vil ikke have udgifter.

Peter Christensen vil vende tilbage vedr. de økonomiske muligheder – det lød som om klubberne kunne tjene penge på arrangementet.

Der blev talt om at afholde løbet i uge 37 – midt i september måned

Steen nævnte et etapeløb i uge 42

Hvis vi skal indgå i ovennævnte har jeg brug for nogle ildsjæle der vil gå ind i arbejdet med at få løbet startet op. Det kan give gode penge til klubben.

Der vil blive indkaldt til et nyt møde i kommunen sidst i april måned.

Høje-Taastrup er også blevet Breddeidrætskommune.

Det betyder bl.a. at man i årene 2014 – 2015 og 2016 vil igangsætte idrætsprojekter.

Målgruppen er at få børnefamilier og de 30 – 50 årige i gang med at motionere.

Motionen skal foregå hvor borgerne er – altså udenfor de etablerede idrætsfaciliteter.

Peter Christensen vil vende tilbage med hvor man tænker der skal etableres projekter.

Vi kan som klub byde ind med trænere. Der vil blive udbetalt en timeløn pr. medarbejder pr. time til klubben så hvis nogle er interesseret kan det give penge til klubben.

Ja der er rigtig mange ting i gang og det kunne være spændende at være en del af.

Tænk over begge projekter og kontakt mig hvis du er interesseret. Når jeg ved mere vil jeg selvfølgelig orientere jer.

KLUBLOKALE

Vi nævnte overfor Peter Christensen vores problem med et alt for lille klublokale.

Lige pt er der ingen mulighed men han sagde vi jo bare måtte blive ved med at søge.

Steen og jeg talte efter mødet om at søge om opsætning af en pavillion nær Hallen så der er mulighed for bad i Hallen.

Vi kan jo kun få nej så efter sommerferie sender jeg en ny ansøgning.

Fløng Kondi efter VM i halvmaraton

Rigtig mange løbere fra klubben skal løbe VM i halvmarathon den 29. marts og hvad så bagefter??

Der skal fortsat være fokus på både kort- og langdistancetræning. Det kniber dog lidt med trænere/frontløbere til kortdistanceløberne men jeg håber det lykkes så vi

kan starte begyndertræning igen den 1. april

På vores udviklingsdag den 22. marts vil vi bl.a. også tale om træningsprogrammer og hvilke løb vi skal træne til i 2014 – eller hvilke mål vi har med vores træning.

Har du særlige ønsker så giv mig endelig besked.

I 2015 fejler klubben sit 25 års jubilæum.

Jeg kunne rigtig godt tænke mig at få nedsat et jubilæumsudvalg. Har du lyst til at deltage så send mig en mail.

Et af de første spørgsmål der skal afgøres er hvor det skal holdes og om det skal være med eller uden overnatning.

STOR TAK TIL BESTYRELSEN FOR INDSATSEN I 2013 – I HAR GJORT DET RIGTIG GODT

OGSÅ EN RIGTIG STOR TAK TIL ALLE TRÆNERE OG FRONTLØBER

JEG GLÆDER MIG TIL ENDNU ET AKTIVT ÅR I FLØNG KONDI MED MANGE

GODE LØBETURE OG SOCIALE ARRANGEMENTER