28. februar 2017

Den 28. februar 2017 afholdte klubben generalforsamling i kantinen på Fløng Skole.

Der var deltagelse af 758 medlemmer, et flot fremmøde.

Beretning og referat fra generalforsamlingen finder du på nedenstående link.