1. marts 2016

GENERALFORSAMLING FLØNG KONDI DEN 1. MARTS 2016

Fløng Kondi er i en rigtig god og positiv udvikling

Ved årets udgang var medlemstallet 192 hvilket er en fremgang på 9 medlemmer i forhold til

2014.

Af de 192 medlemmer er 15 power walkere hvilket er uændret i forhold til 2014. At vi stadig

har Power walkere skyldes Kirsten og Bente – uden jeres indsats var der ingen power walkere

i klubben. I skal have stor tak.

Ældste aktive medlem er Ruth på 81 år - i alt har klubben 13 medlemmer over 70 år hvoraf de

fleste stadig er godt løbende.

I den anden ende af aldersskalaen har vi 23 medlemmer under 25 år

– den yngste er Emil Baagøe på 11 år.

1. TRÆNERE

I 2015 har vi haft en rigtig god og stabil trænergruppe

6 kortdistancetrænere og 5 aktive langdistancetrænere

Klubben prioriterer trænerkurser højt, da det både fremmer glæden ved at være træner, er med

til at udvikle klubben og gør træningen sjovere for alle.

I marts måned deltog en gruppe trænere i et kursus omkring det nye koncept ”LØB MED”

Kurset har gjort træningen sjovere og anderledes og flere NYløbere er blevet i klubben.

2 trænere deltog på et DAF kursus om træning til Halvmaraton i København september 2015.

Kurset gav også langdistancetrænerne input til ny og inspirerende træning.

Der er løbende rigtig meget ros til træningen hvilket også viser sig ved et stort fremmøde og

fremgang i antallet af medlemmer.

STOR ROS OG TAK til alle trænere fordi I stiller op hver gang og sørger for god og effektiv

træning til klubbens medlemmer.

2. CORE TRÆNING

Core træning er blevet en meget vigtigt del af klubbens træning for at undgå løbeskader, og vi

er så heldig at Anja og Henny på skift har sørget for at alle har haft mulighed for at coretræne

en gang om ugen og blive bedre løbere.

Vi har i vinter haft den gamle gymnastiksal hver tirsdag fra kl. 17.30 – 18.00

Klubben har investeret i måtter så du ikke skal ligge på gulvet.

Det er plads til flere så mød op tirsdage kl. 17.30 vi fortsætter enten i gymnastiksalen eller

udendørs når vejret er til det.

3. KLUBAFTENER

I 2015 har der været afholdt 2 klubaftener

21. april kom Henrik Lund Jensen og fortalte om Den sunde krop i Bevægelse – 51 deltog.

Den 17/11 holdt Jerk Langer et foredrag om Det gode Liv.

68 medlemmer deltog i en inspirerende og underholdende aften

Side 1 af 1

4. KLUBMESTERSKAB (19/9 2015)

En af klubbens store årlige arrangementer er KLUBMESTERSKABET der i år for første gang

blev afholdt en lørdag.

Vi låner Skihytten og i år blev klubmesterskabet afholdt den 19. september.

Selv om det er ændret til en lørdag i stedet for en hverdagsaften blev ingen snydt for hverken

klubmesterskabsburgere eller lagkage.

KLUBMESTER 2015 blev Helle Andreasen der forbedrede sin tid med 12,5%

Nr. 2 var Ömer Güclü der forbedrede sin tid med 12,45% og nr. 3 blev Jonathan Hansen

Der forbedrede sin tid med 11,39%. FLOT LØBET

Helle har kun været medlem af klubben i et år og startede som helt nybegynder så hun har

virkelig gjort en indsats for at blive bedre. Helle trænede sig først op til at kunne løbe 5 km og

siden 10 km som hun gennemførte til et TIK løb. Helle er en fighter og stor respekt for hendes

gå på mod. Klubmesterskabspokalen er helt velfortjent.

5. DIVERSE LØB 2015

I 2015 har klubbens medlemmer igen deltaget i rigtig mange løb både i Danmark og

udenlands.

Jeg kan bl.a. nævne Københavns maraton, Solrødløbet, Esrum Sø Rundt, Berlin halvmaraton

CPH halvmaraton, BT halvmaraton, Vikingesporet, Eremitageløbet, Kalkmineløbet,

Gribskovløbet, H.C. Andersen maraton, Holger Danske Halvmaraton, Kvindeløb og Stafetløb

i Roskilde.

I januar 2015 var 5 fra klubben på Gran Canaria hvor vi først løb halvmaraton eller 10 km og

efterfølgende brugte nogle dage på at vandre. Det var en rigtig dejlig tur med mange

fantastiske og indimellem lange vandreture. Lily syntes dog der var for lidt tid til shopping.

I marts deltog 13 i Berlin halvmaraton hvilket er en årlig tradition i klubben.

I maj var vi 9 samt en hepper der efter reklame fra Mikael deltog i Kalkmineløbet – et rigtig

godt løb hvor vi løber igennem Mønsted og Daubjerg kalkgruber. Løbet var incl. øl og

fedtemadder i Daubjerg kalkgrube. Løbet kan varmt anbefales

Den 23. august havde vi 3 i klubben der gennemførte en Ironman i København. Selvfølgelig

var klubben inde og heppe. Stor tillykke til John, Claus og Karin for jeres kæmpepræstation.

Den 19/9 deltog Anne-Marie og undertegnede i det første X-terra Swim run i Danmark.

Vi løb i terræn og svømmede i Fussingsø og Gudenåen. Vi løb 8 gange og var i vandet 8

gange – det blev til i alt 32 km løb og 5,5 km svømning.

Det var bare en helt fantastisk oplevelse.

I oktober var 5 fra klubben i Lissabon og løbe hel- og halvmaraton. Dejligt løb og igen mange

gode oplevelser.

6. LØB MED

Tina, Jette, Frank, Henny, Hanne og Käthe gjorde alle en stor indsats i forbindelse med

opstart af LØB MED – et nyt DGI koncept.

Alle deltog i en kursusdag i marts måned og det gav rigtig mange nye og inspirerende

træningsinput.

Side 2 af 1

Det skulle også have givet kontakter til andre klubber men desværre deltog meget få klubber i

LØB MED konceptet så det blev ikke til noget.

Vi startede op i marts måned men desværre kom der ikke så mange nye løbere som vi havde

håbet – men rigtig mange af vore egne løbere deltog og syntes det var sjov træning

LØB MED træningen blev afsluttet den 20/6 2015 med en FOTOSAFARI i Hedeland. En

hyggelig dag hvor der blev trænet lidt anderledes.

Fotosafarien blev afsluttet med diplom til alle deltagere og morgenbrød.

7. MORGENMADSLØB

I 2015 har vi haft morgenmadsløb 6 forskellige steder. Vi har løbet fra Naturlegepladsen,

Hakkemosen, Boserup, Amager Strand, Solrød og Dyrehaven. Løbene har været arrangeret af

Anni, Peter, Mette samt Rene og Elisabeth

Det har været en stor succes og vil blive gentaget igen i 2016 hvis flere melder sig som

arrangør. Indtil nu har kun Jette og Finn budt ind med en dato

Alle er meget velkomne til at arrangere et morgenmadsløb - du bestemmer selv hvor vi skal

løbe og sørger for morgenbrød.

8. DGI CROSSLØB

I samarbejde med DGI afholdt vi crossløb i Hedeland for første gang den 10. januar 2015.

Det var en succes og arbejdsgruppen valgte at sige ja til at være med igen i 20015/2016

I 2015/16 vedtog bestyrelsen at betale halvdelen af deltagergebyret og i alt 37 fra klubben

tilmeldte sig de 4 crossløb. Løbene er afholdt den 14/11 i Ringsted, den 5/12 i Holbæk, den

9/1 i Hedeland og den 30/1 i Kalundborg.

Løbene har været en succes og det har været rigtig hyggeligt i løbet af vinteren at kunne være

sammen om at deltage i de 4 løb. Alle har haft mulighed for at være med da distancerne var 3,

6 eller 9 km.

2 fra klubben kom på podiet idet de vandt deres aldersklasse. STOR Tillykke til Anja og

Karen der fik overrakt en medalje i Kalundborg den 30/1

STOR tak til arbejdsgruppen for jeres store indsats i forbindelse med Crossløbene i Hedeland

Mette, Peter, Finn og Mikael og John.

Til løbet i januar 2016 havde John gjort en rigtig stor indsats med opmåling af nye og

fantastiske ruter – de var vist også hårde.

Tak til John fordi du har påtaget dig opgaven med fremover at være ansvarlig for DGI

Crossløbene.

9. NØGENLØB (27/10 2015)

For anden gang arrangerede vi et ”Nøgenløb” i Hedeland med start fra Skihytten.

Løbet var arrangeret på en flot og måneklar aften. Kravet var at man hverken måtte have lys

eller ur med. Enkelte forstod ikke helt konceptet Kurt Spurt

Vi løb i flere grupper og efterfølgende var der dejlig hjemmelavet suppe i Skihytten lavet af

Mette, Käthe og Kurt

I 2016 regner jeg med at alle følger reglerne og prøver hvordan det er ikke at være afhængig

af et ur.

Du må så sjusse dig frem til hvad du vil skrive på Endomondo – eller lad være med at notere

din træning en enkelt gang.

Side 3 af 1

10. RECEPTION JUBILÆUM

Klubbens 25 års jubilæum blev fejret med en reception den 3. maj

Til receptionen var der champagne, dejlig lagkage samt kaffe/the

Der blev udnævnt 5 æresmedlemmer der alle har været med fra klubbens start.

Hans, Birger, Finn, Lily og Anni

STOR TILLYKKE TIL VORES KLUB MED DE 25 ÅR.

11. JUBILÆUMSFEST

30. maj holdt vi i anledning af jubilæet en fest på Ishøj Vandrehjem.

Der var efterlyst personer der ville indgå i en arbejdsgruppe der skulle være med til at

arrangere festen.

HVOR MANGE MELDTE SIG – 1

STOR TAK til Torben der sammen med undertegnede planlagde festen.

69 medlemmer og ægtefæller deltog i en rigtig hyggelig jubilæumsfest.

Vi startede eftermiddagen med kaffe og æblekage hvorefter alle i grupper vandrede en tur og

løste forskellige opgaver. Blandt andet skulle hvert hold skrive en sang til om aftenen.

Festmiddagen var med dejlig mad, taler, sange og underholdning og aftenen sluttede med

musik og dans.

En dejlig jubilæumsfest som jeg håber vil blive husket

12. JULELØB DEN 19. DECEMBER

Det årlige JULELØB afholdes altid den sidste lørdag inden jul.

I år besøgte vi

Lennart og Ann

Finn og Jette

Helle

Anja og Allan

Kirsten N, Anette og Lene samt Stine

Der blev serveret meget forskelligt både rødbedeshot, ingefærshot, tebirkes, æbleskiver,

julesmåkager, gløgg, kransekage og champagne

Efterfølgende spiste vi morgenmad sammen i kantinen.

En superhyggelig dag der selvfølgelig kun kan gennemføres fordi klubbens medlemmer

inviterer.

STOR TAK TIL JER VI MÅTTE BESØGE.

13. NYTÅRSLØB DEN 31/12

Årets sidste arrangement var som sædvanlig Nytårsløbet den 31. december hvor vi efter løb

ønsker hinanden godt nytår med champagne og kransekage.

14. JULEFROKOST 23. JANUAR

Julefrokosten blev som sædvanlig afholdt i januar måned i Reerslev Forsamlingshus og i år

deltog 55 klubmedlemmer.

Alle møder op festklædte og i godt humør medbringende en dejlig ret til vores store ta selv

julebord.

I år havde bestyrelsen besluttet at der skulle lidt ekstra underholdning til og hyret Rikke fra

Festdans til at komme og danse Line Dans med os. Rikke formåede at få næsten alle på

dansegulvet.

Indslaget var en rigtig god ide, idet det satte lidt gang i festen så folk blev på dansegulvet.

I løbet af aftenen blev ÅRETS LØBER OG ÅRETS TRÆNER kåret.

Side 4 af 1

Årets løber kåres af sidste og forrige års ÅRETS LØBERE og i år var det Steen og Peter der

stod for kåringen.

ÅRETS LØBER 2015 BLEV MIKAEL YDE

Mikael blev medlem af klubben den 1. oktober 2013 i forbindelse med træning til VM i

halvmaraton.

Mikael er altid positiv, smilende og i godt humør. Han er god til at snakke med alle, sprede

hygge og er vellidt blandt klubbens medlemmer.

Selv om Mikael er forholdsvis ny er han medlem af bestyrelsen og med i

planlægningsgruppen omkring DGI crossløbene

ÅRETS TRÆNER vælges af klubbens medlemmer og er den træner der får flest stemmer.

Samtidig med indstillingen skal man begrunde valget.

I år blev CHARLOTTE FABRIN valgt som ÅRETS TRÆNER

Charlotte er social, altid i godt humør og klar med en frisk kommentar. Charlotte forstår at

motivere og hun sørger for varieret træning og kommer med nye og spændende

træningsmetoder.

Charlotte er rigtig god til at annoncere træningen på facebook og gør det på en måde der gør

en nysgerrig på hvad træningen indeholder.

STOR TILLYKKE til Mikael og Charlotte.

15. HEDELANDSLØB

Den første søndag i hver måned arrangerer FLØNG KONDI OG ROSKILDE SKIKLUB

Hedelandsløbet. Løbet har været afholdt siden januar 1991.

I 2015 deltog i alt 2.164 løbere hvilket er 180 løbere i gennemsnit.

I 2014 var der gennemsnitlig 189 løber så en lille tilbagegang i forhold til 2014 men stadig en

fremgang i forhold til 2013 hvor der i gennemsnit var 166 løbere.

Der kommer hver gang nye løbere der aldrig har været i Hedeland før.

Løbet gør at vi er kendt i området og jeg tror det hjælper os med både at få nye medlemmer

og deltagere til de løb vi arrangerer i Hedeland.

Den 3. januar i år fejrede løbet sit 25 år jubilæum. 375 deltog hvilket er rekord. Der blev holdt

taler af formanden for I/S Hedeland Liselott Blixt samt borgmester Michael Ziegler og Joy

Mogensen. Der var lang kø for at tilmelde sig og så mange at desværre ikke alle kunne høre

talerne. Efter løbet var der kaffe, cacao og kringle.

JEG VIL GERNE SIGE STOR TAK TIL DE HJÆLPERE HAR HJULPET TIL VED

HEDELANDSLØBENE I 2015 UDEN JER KAN VI IKKE AFHOLDE LØBET.

ISÆR SKAL GERT, KIRSTEN T., KIRSTEN N., BENTE OG ERIK HAVE EN SÆRLIG

TAK FOR HJÆLPEN

16. HEDELANDS BJERGLØB

Fløng Kondi og Tune Trim har i 23 år arrangeret HEDELANDS BJERGLØB.

Fra Fløng Kondi har undertegnede, Erik, og Jesper deltaget i arbejdsgruppen.

Deltagerantallet har været faldende de sidste år og da der har været store udgifter til især

tidtagning besluttede arbejdsgruppen at det var sidste gang vi ville afholde løbet.

Vi har brugt rigtig mange timer på løbet incl. opsætning og nedtagning af rute samt kørsel af

rigtig mange ting til Skihytten. I 2015 deltog 412 løbere

Arbejdsgruppen har besluttet i stedet at arrangere HEDELANDS NATURTRAIL med start

fra Tune Hallerne. Vi laver et billigere løb da der ikke vil være chiptidtagning.

Side 5 af 1

Vi håber alle vil tage godt imod det nye løb og forhåbentlig kommer der mange løbere.

Løbet afholdes den 10. april med første start kl. 9.00

Vi skal bruge i alt ca. 40 hjælpere på dagen og jeg vil opfordre alle fra klubben der har

mulighed for at melde sig.

Vi skal også bruge hjælpere lørdag den 9. april til opsætning af ruterne.

På dagen skal der bruges hjælpere til udlevering af startnumre, eftertilmeldinger, tidtagning,

post på ruterne, speaker, cykle eller løbe ruterne igennem inden løbets start samt indsamling

af ruterne efter løbet.

Der er en tidsgrænse på 3 timer så det bliver ikke en lang dag som til Bjergløbet.

Lørdag og søndag vil der være forplejning til hjælperne.

Jeg håber I vil støtte op om løbet. Jeg sender en liste rundt og vil opfordre jer til at skrive jer

på som hjælpere i dag.

Vi vil gerne vise jer ruterne.

Den 12. marts løber vi fra Naturlegepladsen kl. 9.00 – distancen er ca. 12 km. Kan afkortes

Den 19. marts mødes vi på Parkeringspladsen ved Hallen i Tune – distance ca. 10,7 km

Der vil begge dage være morgenbrød efter løbet den 12. på Naturlegepladsen og den 19. i

Tunes klubhus.

Tilmeld dig på facebook eller send mig en mail.

Medbring selv kaffe/te

Vi vil lave en video som reklame for løbet. Den skal optages når vejret er godt evt. en fredag

kl. 15.00. Jeg melder dato og tidspunkt ud – måske med kort varsel - og håber mange har

mulighed for at komme.

17. HEDELANDSDYSTEN 5. SEPTEMBER

I samarbejde med Høje-Taastrup kommune afholdt vi for første gang Hedelandsdysten den 5.

september. Vejret kunne have været bedre men ellers et vellykket arrangement.

Tak til alle hjælpere der var med til opmåling og markering af ruten fredag eftermiddag og til

jer der hjalp til på dagen.

Under løbet var der nogen der syntes det var sjovt at vende et skilt og det resulterede desværre

i at nogle løb forkert. I år vil ruten ikke gå via stationen da der kommer for mange mennesker.

Vi har igen i 2016 sagt ja til i samarbejde med kommunen, spejderne og TIK at arrangere

løbet.

På sigt er det meningen at kommunen vil overlade ansvaret for løbet til Fløng, TIK og

spejderne

Jørn har allerede opmålt en ny rute til Hedelandsdysten der i år afholdes den 21. august. Noter

allerede nu datoen da vi får brug for din hjælp

Jørn har endvidere lovet at være tovholder på opgaven i 2016

STOR TAK JØRN

18. FREMTID

Vi skal fortsat udvikle klubben til gavn for alle medlemmerne. Til det skal vi bruge jeres input

så sidder du og brænder inde med gode ideer eller ønsker til løb og arrangementer er du altid

meget velkommen til at sige det til et bestyrelsesmedlem eller sende mig en mail.

Du er også velkommen til at igangsætte nye initiativer efter en drøftelse med bestyrelsen – vi

bakker dig gerne op med den nødvendig hjælp.

Vi er altid meget åbne overfor nye ideer – mød evt. op til et bestyrelsesmøde og fremlæg din

ide.

Side 6 af 1

Alle trænere har været på en fælles kursusdag den 6. februar i år og der kom mange nye gode

ideer frem som trænerne skal arbejde videre med. Hvis der er behov afholdes der yderligere

en kursusdag senere på året

Trænerne vil efter generalforsamlingen fortælle lidt om den nye træning i klubben.

Bestyrelsen har også brug for at udvikle klubben og sig selv så det tager vi fat på i efteråret i

samarbejde med DGI

KLUBLOKALE

Bestyrelsen har igennem lang tid drøftet mulighederne for et større klublokale med Peter

Christansen, Idrætsfaglig leder i Høje-Taastrup Kommune.

Vi kan ikke være i de nuværende lokaler og en stor del af jer kommer ikke indendørs selv på

de kolde vinteraftener.

Men nu sker der noget – Peter har lovet at der senest 1. maj bliver revet 2 vægge ned i

klubhuset så vi får et større lokale hvor vi forhåbentlig kan være.

Vi bliver de primære brugere af lokalet – Lokalet kan dog kan lånes til andre via

svømmehallen når vi ikke benytter det.

Svømmehallen er ansvarlig for at udlånte lokalerne afleveres igen rengjorte.

Jeg glæder mig rigtig meget til et større lokale som jeg håber vi kan få det indrettet så det

bliver rigtig godt.

Har du lyst til at være med i en lille indretnings arbejdsgruppe så send mig en mail.

Vi har afsat penge i budgettet hvis der skal anskaffes lidt nyt.

Vi får også adgang til en overdækket terrasse bag køkkenet. Peter lovede endda en låge ind

udefra – men lad os nu se – træerne vokser ikke ind i himlen.

Jeg håber næste grillaften kan holdes på vores egen terrasse.

STOR TAK TIL BESTYRELSEN, TRÆNERE, CORETRÆNERE OG ALLE

DER HJÆLPER TIL VED VORES ARRANGEMENTER.

UDEN FRIVILLIGE DER GERNE GIVER EN HÅND MED KAN EN KLUB IKKE

OVERLEVE.

OGSÅ EN TAK TIL ALLE MEDLEMMER FOR JERES STORE OPBAKNING TIL

KLUBBENS ARRANGEMENTER.

JEG GLÆDER MIG TIL ENDNU ET AKTIVT ÅR I FLØNG KONDI MED MANGE

GODE LØBETURE OG SOCIALE ARRANGEMENTER