Flekkefjord

Bedehus

 
 
Misjonssambandet (NLM), Indremisjonen (ImF),Misjonsselskapet (NMS)

http://flekkefjordbedehus.googlepages.com/home/ Webmaster: tobias@salmelid.no  Mobil 47293491

Denne siden er ikke oppdatert i 2011, vennligst gå til http://salt.trykker.com

Innvandrersamling på Bedehuset 14.april

Haugesalen var full av mennesker fra 16 nasjoner til en fin ettermiddagssamling. Oddrun Forland Rudrud leda samværet på en god og ledig måte på norsk og engelsk, og det var velsmakende tomatsuppe og vafler for alle. Kirka og asylmotaket stod for det hele. Vi ble mer kjent med hverandre, sang sammen og noterte hverandres navn der ved småbordene. På bildet ser vi Bisrat og Measho fra Ewritrea på¨høyre side av bordet, og Tobias Salmelid til venstre.

Flekkerøy Sangkamerater og Tjøstheim

Søndagskvelden gav kr. 6000 ekstra til bedehuset, og eit velsigna budskap i ord og toner frå dei 12 sangkameratene frå Flekkerøy og frå den pensjonerte prosten Odd Bjørn Tjøstheim. Han understreka sterkt Paulus si formaning til Timoteus og til oss alle: Hald du fast på det du har lært og er overtydd om, nemlig dei heilage skriftene som kan gjera deg vis til frelse ved trua på Kristus Jesus (2. Tim 3:14-17. Sangkameratene sang mange sanger, til glede for den store forsamlinga. (Bildet viser Emmy Rakel og Odd Bjørn Tjøstheim sammen med sangerne før dei kjører heim igjen om kvelden.) Me ønska sterkt å høyra dei igjen!

Kr. 48.000 til Bedehuset!

Bedehusbasaren er nesten over for denne gangen, det står bare att søndagens kveldssamling med Odd Bjørn Tjøstheim og Flekkerøy Sangkamerater. Bjørg og dei andre i komiteen har stått på denne siste veka med forberedelser for å få ledige folk til innkjøp av gevinster, mottaking av gevinstgaver til basaren, kakebaking, smørbrødlaging, kaffekoking, loddbokskriving og åresalg - både fredag og lørdag. Dei som bruker bedehuset kunne jo ha gitt kr. 500 kvar (det gjorde me nok også i form av gevinstgaver og loddkjøp), og så hadde me sluppe alt strevet. Men då hadde me også gått glipp av samarbeidet før og under basaren, og eit herlig sosialt samvær med kaffe og prat og eit glytt ned på årene for å sjå om dei utropte gevinstnummera passa med våre. Og så hadde me kanskje heller ikkje fått lytta til den bereiste misjonæren og lektoren Berit Helgøy Kloster. Ho fekk formidla visjonar om bønnekrefter, endetidsmisjon og ein kjærleik til Jesus som Ånden kan få bruke i kvardagen vår - til å ta oss av kvarandre både lekamleg og åndeleg. Basaren "tok" mykje, og gav endå meir.

Samlingsfest med fullt bedehus

Søndag 30.august fyltes bedehuset av misjonsvenner både fra byen og bygdene omkring. Ragnar Ringvoll (56) talte personlig og engasjert om den nåden han hadde fått: "Mot og mismot, Jesus og jeg", Salme 40 - "en salme om mitt liv, fra alkoholens forbannelse til hvile i Jesu fullbrakte frelse."


Sanggruppa "Sødalstrioen" (Leif Solheim, Jarl Sundt, Kåre Flottorp, Rolf Jakobsen, Steinar Nedland, og Harald Øgreid) greip hjertene med sine gode sanger og vitnesbyrd. Musikklaget fikk også slippe til med et par sanger. Og Sven Hogstad ledet oss gjennom programmet på sin trivelige måte. Etter den gode bevertningen fikk vi litt informasjon om NMS, NLM og ImF sitt virke i Flekkefjord, på bedehuset og i byen.

Forvaltertjeneste

Pastor Sten Sørensen fra Lyngdal Misjonskirke hadde en inspirerende og konkret tale på Bedehuset søndag 28.juni om kristen forvaltertjeneste. Han understreket at rett bruk av Guds ord er viktigst for oss, vi er ikke forpliktet til å følge falske hyrder, Heb 13:7. Ellers la han fram at vi skal tjene med det vi har fått, forvalte Guds gaver rett, ikke minst nådegavene våre. Men det gjelder også vår bruk av tiden vi har fått, likeens pengene våre: Uten penger kunne vi bare stenge bedehusene våre.

Tobias ledet samværet og åpnet med barnesangen "Vær forsiktig, lille barn, hva du gjør ... for vår Far i himlen ser, alt som her på jorden skjer ..." og understreket at også de Gudgitte sansene våre kan både brukes og misbrukes.

Reidar Mæstad og Leif Jan Krogedal gav oss et godt budskap og fint vitnesbyrd i duettsangen sin. Samværet ble avsluttet med kaffe og ambrosiabrød iog venhneprat med bordene.


17.mai-fest

Det var Sverre Jakobsen som ble festens taler. Han snakket ikke om land og folk og grunnlov, men om krukker - heile og istykker, men likevel brukt av Gud til velsignelse for andre og til ære for Ham. Per Stordrange ledet oss fint gjennom festen, med mange musikkinnslag (Musikklaget, Misjonsmusikken, Berit Fodnestøl og Dekor). Gode pølser og is fekk vi også, der ca. 130 festglade mennesker satt fordelt på 4 langbord. - Dagen hadde vært lang og strevsam, med tog av alle slag, taler, litt regn og kald vind, men også med kirkegang og varme mellom glade folk. (Foto v/Tobias: Sverre jakobsen, Per og Reidun Stordrange)

 

 

 

 

Glimt fra In*puls-samlinga på Bedehuset onsdag 25.mars, der 14 ungdommer var samla med lederne Stein Valand og Thor Einar Skregelid. Tobias Salmelid tortalde om korleis han hadde blitt misjonær, og litt fra misjonærlivet i Etiopia.

                 

Internasjonal fest lørdag 21.mars, 12 nasjoner deltok (bildet viser folk fra Litauen) med sang, musikk, fortelling om sitt land, og god matretter. Frikirke-jenter hadde musikkdans-oppvisning. Oddrun hadde andakten. Det var Kirken og NMS som arrangerte festen.

 

NMS Gjenbruk hadde et vellykket garasjesalg i bedehuskjelleren 7.mars, på lotteri og lopper kom det inn kr. 7.500. Områdeleder Sverre Jakobsen kan dessuten informere om at etter årsmøte er det Anne Gerd Dankel som er leder for NMS lokalt (se NMS-siden).

 

Samrådingsmøte (2) på Bedehuset 26.02.09

(uoffisielt referat ved Tobias) Vel 35 var samla fra NLM, ImF og NMS. Ungdomsarbeider Skregelid var med, samt dei unge ImF-forkynnerne Lauvrak og Thormodsæter. Bjørg S. Lilledrange leda samværet.

Lauvrak innleda med andakt over ordet ”ikke ved makt, men ved min Ånd, seier Herren”. Vårt nederlag er å klare oss sjøl og å være uærlige når det gjelder kva vi makter. Sei alt til Jesus, fortell han om din utilstrekkelighet, menneskefrykt, tørrhet. Be om tørst dersom du kjenner at du mangler den, for det var jo bare de tørste som vart inviterte til å drikke. Då Jesus var i Gerasenerlandet  (Mark 5) dreiv han ut mange onde ånder, men folket der hadde nok med seg sjølve og bad han gå frå bygdene deres. Er vi villige til å betale kostnaden for at andre skal bli frelst?

            Etter ei bønnestund delte Bjørg forsamlinga i fire grupper som skulle samtale om målet for arbeidet, og hvordan vi kunne legge opp virksomheten for å nå dette målet. Etterpå summerte ho opp inntrykka slik:

            Alle er enige om at målet er at folk skulle bli frelst og vokse i kjennskap til Jesus. Mange tanker om arbeidet ellers kom fram:

- Diakonalt arbeid med tanke på systematisk besøk hos dei eldre.

- Opplæring, kristendomsundervisning, bibelgrupper, hjemmegrupper.

- Månedlige storsamlinger (”totaltreff”, generasjonstreff”) slik at de 3-4 gruppene på bedehuset kunne kjenne seg som eí forsamling.

- Lørdagskafé på formiddagen, ”sjømannskirkeopplegg” i byen, gratis pizza, eventuelt lørdagskos for familien om kvelden, ”søndagsskole” om lørdagen, eventuelt barnepass mens foreldra var i byen og  handla. Hjelpeledere i ImF sitt barne- og ungdomsarbeidet var stor mangelvare.

            Møtet vart avslutta uten avtale om nytt møte eller aktivitetsforsøk, men Bjørg bad organisasjonene ta disse sakene/idéene opp til drøfting i sine styrer.

Vel 40 personer var samlet til Bedehusets årsmøte 26.februar. Styreleder Kjell Svindland ledet samværet og fikk samtidig si noen rosende ord til alle frivillige medarbeidere som vasket golvene, ordnet med møtelistene (Olav og Laila), pyntinga (Sigrid), sangbøker (Arne), med basarforberedelser, med regnskap (Sivert), og med bedehusets nettside (Tobias). - Ungdomsleder Thor Einar Skregelid (til høyre foran på bildet) hadde andakt og understreket at da Jesus gikk ut for å kalle sine disipler var han et forbildet på hvordan vi kunne vinne nye kristne. Jesu disipler hadde ikke bare kunnskap om hvem Jesus var, de hadde fått en slik personlig kjennskap til han at deres liv og virke var preget av ham. Også i dag kan kjennskapet til Jesus forandre menneskers hverdagsliv. - Sivert Hansen hadde en grundig gjennomgang av Bedehusets regnskap og drift der han fikk klart fram betydningen av dugnadsarbeidet for økonomien. Musikklaget sang og vi fikk dele smørbrød og iskake og en god stund med hverandre.

Sangeren Lennart Larsson hadde med seg fire ungdommer fra Caminul Felix ("Lykkelig hjem") i Romania, på Bedehuset torsdag kveld 19.feb. Den første familiebyen for foreldreløse og forlatte barn startet i Romania 1992, og nå er det flere hundre som får hjelp. Ungdommene sang svært fint flere sanger, også på svensk. Dan og Dana var også med, de hadde foreldreansvar for ni av barna, og informerte om arbeidet. Det kom inn kr. 10.100 i gave om kvelden, som blei avslutta med smørbrød og kaffe. - Hjertene våre gråt over lidingene til de forlatte barna, og gledde seg over dem som nå var blitt tatt hånd om av sine nye foreldre.

 

Oddvar Galdal talte på ImFs møte søndags kveld. 15.feb. Han understreka at vår frelseshistorie er skreve ned av truverdige øyenvitne (2.Peters brev 1:16) og etter pålitelige undersøkelser (Lukas 1:1-4). Sannheten i budskapet skal vi derfor stole på for vår egen del, og føre videre til våre barn. - Bjørg S. Lilledrange leda samlinga, og Musikklaget (bildet) sang eit budskap til trøst for oss alle: Dagen i dag er forbi, morgendagen har ingen sett. I dag, i dag, hjelper Herren!

 

I samband med fellesmøtene på Bedehuset, fekk vi også lytte til ein stor og givande konsert. Jæren Kammerkor og sangeren Lage Wedin varma hjertene til den store skaren av Trygve Bjerkrheims venner i Flekkefjord kyrkje lørdags kveld, 31.januar. På bildet ser vi ham sammen med Hans Kristoffer Goa (foto: Tobias)

 Trygve Bjerkrheim (1904-2001) er den største kristne sangforfatter i forrige hundreår, i Sangboken er 95 av sangene skrevne av han, og dei er framleis brukte i alle landets kyrkjer og bedehus.  17 av desse sangene fekk vi med oss gjennom kantaten ”Det  strøymer ei livselv av lukke”. Hans Kristoffer Goa bandt sammen tekstene historisk på ein levande måte. Han avslutta programmet med å overrekka ein stor rosebukett til den entusiastiske dirigenten Ingunn Bjorland, og utnevne Lage Wedin til æresmedlem av Trygve Bjerkrheims Venner (sjå billed). Bassrøysta til Lage Wedin vart kjent alt i 1961 da han som 17-åring sang ”Det er makt i de foldede hender” gong på gong i Ønskekonserten.  Konserten denne lørdagskvelden gjorde oss enda meir takksamme for Trygve Bjerkrheims sanger, og til den Frelsaren han syng om, som ”bar mine synder, betalte mi skyhøge skuld, med blod frå ditt fullkomne hjarta og ikkje med sylv eller gull.”

 

Pål Helmersen (43), til høyre på bildet, er taler under fellesmøtene på bedehuset 29.jan - 1.feb. Han har vært ungdomspastor i pinsemenighetene i Flekkefjord og Lyngdal i 6 år, bor nå i Mandal og arbeider i Bibelforlaget. En dramatisk og svært vond barndom og ungdomstid hadde han før omvendelsen, men hadde fått opplevt "en åpen himmel", som også er tema for møtene. Han minnet oss om Guds kjærlighet, om en åpnet dør og en åpen faderfavn. I ei vond tid da hendene hans ble knust under ei arbeidsulykke, og kona fikk kreft, kunne han si "Vi trenger en himmel over oss for å leve her på jorden!" Gud er villig til å åpne himlens sluser og øse over oss av sin godhet og vise oss sin velvilje. Det er Jesus alene som er veien til Guds faderfavn og nåde - har du opplevt ham? (Det første møtet var godt besøkt og pinsevennenes lovsangsgruppe hadde klare stemmer og et godt budskap. Helmersen hadde også salg av studiebibler, og møtet ble avsluttet med kaffe og kaker. Vi takker Herren for et godt og oppbyggelig møte.)

Kristne og jøder i Midt-Østen - og norsk bedehusland
Gen.sekr. Karl Johan Hallaråker  (ImF) og amanuensis Jan Opsal (Misjonshøyskolen) talte på Bedehusenes 11. storsamling (NLM, NMS, ImF) på Flekkefjord bedehus 24-25.jan., for mange misjonsvenner. Emnene var svært interessante og lærerike. Bildet viser Hallaråker, Kjell Svindland og Sivert Hansen. Les meir om foredragene deira på http://flekkefjord.nlm.no

Sanggruppa Gode Venner deltok på Misjonssambandets møteuke torsdag 15.jan, med sin sangleiar Gunnar Andersen. Misjonær Steinar Harestads tekst var Moses' budskap til Josva i ei vanskelig tid: Herren, han som drar foran deg,han skal være med deg - han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Du skal ikke frykte og ikke være motløs. (5. Mos. 31:8). Dette gjeld innbydelse både til ei ferdig frelse for alle, og til ei teneste der "høstens Herre ømt deg kaller: Hvem vil følge meg på marken ut?".

Misjonsmusikken med dirigenten Reidar Mæstad, spilte til sangene under gangen kring juletreet - på ImF sin julefest på Bedehuset søndag 4.jan. Det var ei velsigna stund for den festkledde forsamlinga. Edvard Foss minna oss om at våre fall og nederlag i 2008 nå er oppgjort i Jesus, Gud er ferdig med dei! Musikklaget sang fleire songer og Oddbjørg Stakkeland og Tom Gallatin spilte. Gordon batt innslaga sammen på sin varme og trivelige måte.

tirsdagens misjonsmøte (NLM, 9.des) vart det markert at Birgit Svindland fylte 86 år. Vel 30 venner deltok på adventmøtet som også hadde julegrøt, andakt ved Leif Jan Krogedal, sang av Solveig og Bjørg, opplesning, konkurranse, m.m. Det kom inn vel 21.000 i misjonsoffer.

Nattverdsamlinga på Bedehuset torsdag 20.november, ledet av Olav Fjose. Gordon Klungland hadde andakten. Vanligvis kommer om lag 20 personer til disse månedlige nattverdmøtene, og går rikt velsignet heim igjen.

Sangevangelisten og maleren Odd Dubland kommer til Misjonssambandets julemesse i Flekkefjord Bedehus 7-9.nov.2008

Radiomannen og bonden Holger Kjølvik (71) taler og synger på møteuka 14-19.okt. 2008. Han er kjent fra Jæren Misjonsradio og emissærturer i Rogaland 

Aksel Valen-Sendstad og Johan Halsne talte på Bedehusenes storsamling 26-27. jan. 2008, et mektig og klart budskap fra Guds Ord.

Dagens Bibelord

Møtelista for Bedehuset:

 
Søndag 30.05, kl.19.30 Rektor Odd Geir Norland og 30 studenter fra Fjelltun Bibelskole kommer til Bedehuset. 
Ti 1.06 kl.19.30 Misjonsmøte: Dagny Nilsen (NLM)