Presentació

Hola, hem dic Dan Adrover i soc estudiant del CFGS d'Animació d'Activitats
Fisicoesportives a l'IES Pere Alsius de Banyoles.  El meu objectiu és poder treballar com a monitor esportiu, però davant les actuals circumstàncies econòmiques, un veu el futur laboral amb dificultat i les oportunitats escasses i molt complicades.

Vaig estar vivint als EEUU durant dos anys.  Allà vaig tenir la oportunitat d'acabar la ESO a l'escola Rib Lake High School, WI.  Durant la meva estància allà vaig poder practicar molt d'esport al mateix temps que aprenia anglès.  Aquesta va ser la meva inspiració a l'hora de crear aquest projecte.


L'esport és una de les millors eines per formar als més joves, tant físicament com psicològicament, ajudant-los a afrontar el futur, a saber treballar en equip i bàsicament a ser persones que puguin influir d'una manera positiva en aquesta societat.


Als joves els hi agrada l'esport, i es una activitat que la fan a gust.  Per aquest motiu hem proposo realitzar unes activitats esportives a les escoles i instituts del Gironès, íntegrament en anglès.  El projecte es diu "Flag Football at School".


He escollit el futbol flag (variant del futbol americà) perquè, al ser un esport d'origen americà, lliga molt amb l'ensenyament de l'idioma.  A més, aquest esport té dues virtuts més.  Per començar, és un es port sense contacte i, a més, és mixte.  D'aquesta manera també formem als joves en els valors tant de la igualtat de gènere com en el respecte als companys i als rivals.


Us convido a veure el meu projecte!


ĉ
Dan Adrover,
12 abr 2012 8:38
Comments