Historie


 

Initiativet til Mårslet Flagallé blev taget i starten af 1980'erne af den daværende formand for fællesrådet John Quvang Knudsen og fællesrådets daværende kasserer Svend Aage Blak

De sørgede for at der blev samlet ind til flagalléen, hver gang der var et offentligt arrangement i Mårslet - f. eks. Grundlovsfesten. Men først da fonden efter Mårslet Sogns Spare- og Laanekasse lukkede op for kassen, kom der for alvor gang i projektet.

Sparekassefonden, som har støttet mange tiltag i Mårslet, endte med at betale flagalléen - en udskrivning på omkring 60.ooo kr. Flagene fik fællesrådet fra Danmarkssamfundet. De blev overrakt på rådhuset i Århus til flagalléens initiativtagere.

 Flaghullerne blev etableret, og tilbage var kun at finde ud af, hvem der skulle sætte stængerne op.  Svend Aage Blak påtog sig opgaven fra starten. Flagalléen blev rejst første gang i 1985.

 Stængerne belv opbevaret i nogle gmle drivhuse på Langballevejm og flagene blev oplagret hos ham selv.  Når flagenen skulle op, måtte Svend Aage Blak først ud og låne en trailer hos en håndværker, så ud og læsse stængerne, dernæst ud og sætte dem i hullerne i fortovet, og så til sidt hejse alle flag.

Var flagene våde ved nedtagningen, blev de tørret hjemme i Svend Aage Blaks bryggers.

Svend Aage Blak brændte for sagen og passede flagalléen frem til 1989, hvor han ønskede at stoppe. Først blev der arbejdet på at få spejderne til at sætte flagalléen op. Man forsøgte også med 10. klasse på skolen - men uden held.

På et fællesrådsmøde blev der nedsat et hurtigtarbejdende udvalg med bl.a. Knud Bjødstrup Kristensen, Bent Helge og Per Enevoldsen. Bent Helge var formand for Mårslet Sogns Spare- og Laanekasses legat.


Per Enevoldsen aftalte med sine to ældste børn, at de skulle sætte flagene op, og Per Enevoldsen kørte for dem. Udvalget vendte tilbage til fællesrådet med et forslag om, at alle foreninger tilsluttet Mårslet Fællesråd årligt skulle betale kr. 150 til flagalléen. Udvalget ønskede desuden, at flagene kom til at ligge fast på en trailer, som tilhørte flagalléen. Traileren blev sponsoreret af Mårslet Sogns Spare- og Laanekasse.

 

Flagalléen var i 1990 klar til fortsat at blive sat op på de fleste officielle flagdage og ved konfirmationer m.m.
Per Enevoldsens børn Runa og Thor satte flagene op igennem 1990'erne. I 1997 overlod Runa jobbet til sin lillesøster Lea. Familien Enevoldsen satte også flagene op i anlægget foran kirken og ved Lokalcenter Kildevang.

 

I 2007 blev jobbet omkring flagalléen overdraget til familierne Thomsen og Gravgaard på Langballevej. Efterfølgende i 2014 er familien Nielsen også blevet en del at teamet som varetager opsætning af flagalleen.
ajourført 21. april 2014/hg.