έργα‎ > ‎

άλλα έργα


Δημοτικό Σχολείο Παλαιού Κωσταραζίου

Μελέτη δίδυμων υδατοδεξαμενών

Μελέτη δύο δίδυμων υδατοδεξαμενών δασοπυρόσβεσης (Άγιο Όρος) διαστάσεων 100 και 300 [m2] για την εταιρεία Ελληνικά Δάση Ο.Ε.

Μελέτη κιβωτοειδούς οχετού

Διαστάσεων 2.60x2.50 [m], κλάσης 60/30 για την εταιρεία Ελληνικά Δάση Ο.Ε.