έργα‎ > ‎

γεωτεχνικά

Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόμου Αετομηλίτσας – όρια Νομού Ιωαννίνων προς Λιανοτόπι

Υπηρεσίες γεωτεχνικού συμβούλου για την εταιρεία ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε.


Αττικό Μετρό - Φρέαρ Νομισματοκοπείου

Υπηρεσίες γεωτεχνικού συμβούλου για την εταιρεία ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε.Δημοτικός χώρος στάθμευσης Νομαρχίας Καστοριάς

Kαταγραφή των προβλημάτων που εμφανίζονται στο Δημοτικό χώρο στάθμευσης της Νομαρχίας Καστοριάς, αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και προτάσεις σχεδιασμού.