Fjellplassen på Frosta


 

Fjellplassen ligger i lia nord for Sottjønna på Frosta like ved grensa til Ekne i Levanger kommune. Den er en tidligere bygslingsplass, fra 1827 i privat eie. En del av bygningene er fra slutten av 1700 tallet. Stedet er nesten som det var i 1860 åra. I siste halvdel av 1860-åra emigrerte familien Olsen som bodde der til Sør-Dakota i USA.

Stedet har en høy grad av autensitet. Nord-Trøndelag fylkeskommune har definert Fjellplassen som verneverdig og et kulturminne. Miljøet rundt bygningene er uforstyrra. Det er ingen moderne installasjoner innen rekkevidde som kan forstyrre opplevelseskvaliteten. Fjellplassen har derfor stor historisk verdi.

Det har bodd folk der nesten fram til 2. verdenskrig. Det var oldefar av dagens eier, Arnstein Fossli, som kjøpte Fjellplassen i 1918. Fjellplassen ble fra da et tilleggsbruk til småbruket Fossli, som også ligger på Frosta. Det har vært gårdsdrift nesten fram til i dag. Stedet fikk støtte av Kulturminnefondet i 2004. Restaureringen av stua og uthuset startet i 2005. 

https://sites.google.com/site/fjellplassen/home/IMG_0036[1].JPG