1. Сила и кретање

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Прикажи Преузми
Сила као узрок промене брзине  6040 k в. 1 12.10.2010. 07:17 Славољуб Митић
ċ

Прикажи Преузми
Други Њутнов закон  647 k в. 1 12.10.2010. 07:18 Славољуб Митић
ċ

Прикажи Преузми
График зависности брзине и пређеног пута од времена  575 k в. 1 12.10.2010. 07:20 Славољуб Митић
ċ

Прикажи Преузми
Равномерно променљиво праволинијско кретање  3849 k в. 1 12.10.2010. 07:27 Славољуб Митић
Comments