4. Правац и смер деловања силе

Поред бројне вредности-интензитета сила је одређена и правцем и смером.

 

- кад гурамо аутомобил - силом делујемо на поједине делове - додирнути рукама; навести још неки пример и дефинисати нападну тачку

 

Нападна тачка је место на телу у коме делује сила.

 

Сила је одређена јачином, правцем, смером и нападном тачком.

  

Сила може да се прикаже помоћу дужи која на једном крају има стелицу.


Стрелица показује смер.

Јачина силе одређена је дужином дужи (бројем подеока).

 

пример: дуж од 4 дела F=4N

 

Када није потребно да се прикаже јачина силе, већ само правац и смер деловања, црта се дуж произвољне дужине (без подеока).

на колица делује сила F у хоризонталном правцу удесно

Comments