2. II Њутнов закон

На основу I Њутновог закона (закона инерције) следи да свака промена брзине тела, односно појава убрзања може настати само као последица деловања неке силе.

 промена брзине тела – последица деловања силе

Узрок промене брзине је сила – да би се променила брзина тела на тело мора да делује неко друго тело тј, мора да делује сила.

 

II Њутнов закон – од чега зависи убрзање

II Њутнов закон одређује однос између силе, масе и убрзања.


Пример 1


иста маса – различита вучна сила

јача сила – веће убрзање

убрзање сразмерно сили


Пример 2


иста вучна сила – различита маса

већа маса – мање убрзање

убрзање обрнуто сразмерно маси


II Њутнов закон

Убрзање које при кретању добија тело сразмерно је јачини силе која на њега делује, а обрнуто сразмерно маси тог тела.


ПРИ ДЕЛОВАЊУ СИЛЕ ИСТОГ ИНТЕНЗИТЕТА:

-          тело веће масе има мање убрзање од тела мање масе.

То значи да се телу веће масе спорије мења брзина (мање је убрзање).

Тело веће масе је тромије - инертније

Инертност је особина тела да се одупире промени брзине при деловању силе.

Маса тела је мера његове инертности.Сила је једнака производу масе тела и убрзања које му она даје.Comments