Fizikas Draugiem

 Jaunumi

  • Aktuālākā informācija skolēniem par aktivitātēm fizikā (olimpiādes, Jauno fiziķu skola) ir atrodama Mazās fiziaks universitātes lapā: http://skolas.lu.lv/mfu/  
    "Fizikas Draugu" saturs pakāpeniski tiek pārnests uz šo portālu.
  • Ir pieejami pēdējo gadu Valsts fizikas olimpiādes III. kārtas uzdevumi un to atrisinājumi, lasīt sīkāk.
  • 14. fizikas nedēļa no 2008. gada 24. līdz 28. novembrim, lasīt sīkāk.
  • Sadaļā Multimediji ir pieejams 58. Valsts fizikas olimpiādes III. posma (2008. gads) noslēguma video.

 Mācību materiālu apkopojums pa tēmām

Noderīgas saites