Основні положення МКТ, 10 клас

опубліковано 25 вер. 2010 р., 11:46 Вікторія Бузько

1.Що відбувається   з речовиною при зменшенні середньої відстані між її молекулами?

2.В яку пору року в нерухомому   повітрі   при нормальному атмосферному тиску запах поширюватиметься з найбільшою швид­кістю? Якою може бути максимальна швидкість поширення запа­ху в   нерухомому   повітрі?
3.В  якому агрегатному стані речовина:  а) набирає форму посудини; б) займає весь об'єм посудини; в) найбільше розширюється від підвищення   температури; г) може   розширюватись без нагрівання; д) не дифундує; е) дифундує найбільше; є) має найбільшу впорядкованість розміщення молекул; ж) має найбільшу енер­гію   невпорядкованого  руху молекул   при   певному   значенні Т?

4.Визначте густину кисню, якщо відомо, що в об'ємі 2л міститься 6·1022 його молекул.

5.Відомо, що 1,5·1023 молекул газу мають масу 11кг. Який це газ?

 

6.У гальванічній ванні корпуси годинників покривають шаром золота завтовшки 24мкм.  Скільки атомів Ауруму в покритті, якщо площа поверхні корпуса годинника дорівнює 10см2? 

7.Визначте масу двох молекул води.
 
Comments