Фізика.Методична література


                                                                                                                         Уроки фізики. 7 клас. Розділ 2 (частина 2). Розділ 3 (частина 1)

  

Посібник містить календарно-тематичне планування навчально-методичного матеріалу за новою програмою, методичні розробки до кожного уроку. Для тематичного й поточного оцінювання з усіх тем курсу фізики 7 класу дано варіанти контрольних робіт, а також самостійні роботи, що передбачають розв’язування якісних і розрахункових задач. Посібником можуть скористатися учителі-практики, науковці, викладачі закладів післядипломної педагогічної освіти, слухачі курсів підвищення кваліфікації, викладачі й студенти педагогічних вищих навчальних закладів.

 


                                                                                    Уроки фізики. 7 клас. Розділ 1. Розділ 2 (Частина 1)
 Скачати


Посібник містить календарно-тематичне планування навчально-методичного матеріалу за новою програмою, методичні розробки до кожного уроку. Для тематичного й поточного оцінювання з усіх тем курсу фізики 7 класу дано варіанти контрольних робіт, а також самостійні роботи, що передбачають розв’язування якісних і розрахункових задач.

Посібником можуть скористатися учителі-практики, науковці, викладачі закладів післядипломної педагогічної освіти, слухачі курсів підвищення кваліфікації, викладачі й студенти педагогічних вищих навчальних закладів.

 Дидактичний матеріал з фізики. 7 клас. ІI семестр
  

Посібник розрахований на учнів основної школи. У посібнику розміщено розрахункові та якісні задачі та задачі-рисунки. До кожної теми з курсу фізики запропоновано самостійну роботу у двох варіантах та підсумкову контрольну роботу. Посібник містить експериментальні задачі, кросворди та додаткову інформацію до кожного з розділів. Посібником можуть скористатися учні загальноосвітніх шкіл, учителі-практики, науковці, викладачі закладів післядипломної педагогічної освіти, слухачі курсів підвищення кваліфікації, викладачі й студенти педагогічних вищих навчальних закладів.Дидактичний матеріал з фізики. 7 клас. І семестр
У посібнику розміщено розрахункові та якісні задачі та задачі-рисунки. До кожної теми з курсу фізики запропоновано самостійну роботу у двох варіантах та підсумкову контрольну роботу. Посібник містить експериментальні задачі, кросворди та додаткову інформацію до кожного
з розділів. Матеріали доцільно запроваджувати як на уроках фізики, так і для організації самостійної і домашньої роботи семикласників.
В пособии размещены расчетные и качественные задачи и задачи-рисунки. К каждой теме из курса физики предложено самостоятельную работу в двух вариантах и итоговую контрольную работу. Пособие содержит экспериментальные задачи, кроссворды и дополнительную информацию к каждому из разделов. Материалы целесообразно вводить как на уроках физики, так и для организации самостоятельной и домашней работы семиклассников.
Збірник задач з реалізації міжпредметних зв’язків фізика–біологія
  Межпредметные связи в современной дидактике и методике обучения рассматривают как одно из важнейших дидактических условий повышения уровня преподавания любого предмета и эффективности всего процесса обучения. С этой целью в предлагаемом пособии приведены задачи для решения как на уроках физики, так и биологии, требующих знаний в объеме программы средней школы. Сборник содержит физические задания для учащихся общеобразовательных учебных заведений и учителей физики и биологии, заимствованные из различных источников. Для учащихся общеобразовательных учебных заведений и учителей физики и биологии.
Електричний струм у різних середовищах
  В пособии представлены материалы по теме «Электрический ток в различных средах», что является чрезвычайно актуальной прежде всего своей политехнической направленности, предложено календарно-тематическое планирование темы во время его изучения в девятом классе и отдельно для 11 класса (академический и профильный уровни). Занятия подано по планировке и с методическими указаниями по изучению отдельных вопросов предлагаемой темы. Отдельные занятия могут быть использованы при подготовке к олимпиадам. Пособие рекомендовано для учителей физики, методического актива, студентам и учащимся общеобразовательных учебных заведений.Comments