Ruysch


A1. Peter Ruysch, "burger te Utrecht, draagt den graaf van Holland eene »sate» van 20 m. l. in Camerik op en zal dezelve weder houden van de grafelijkhid te leen ao 1307. Hij bezat Pijlsweert door zijne vrouw Christina vrouwe van Pijlsweert, die eene dochter was van Wouter van Hardenbroeck.

B1. Jan Ruysch, "bezat de goederen Pijlsweert en Nienoirt, en was schepen te Utrecht in 1358. Hij was getrouwd met Aegte van Langen en wordt in de jaren 1374, 1375 nog vermeld in brieven van heer Gijsbrecht van Abconde."
 • C1. Dirck Ruysch van Pijlsweert, d. 1378, bur. Buurkerk, Utrecht, m. Elisabeth Trinde (d. aft. 1412, bur. Buurkerk, Utrecht), daughter of Evert Trinde and his wife N. N. Droem.
  • D1. Jan Ruysch van Pijlsweert, m. Jacoba van der Haer, daughter of Loef van der Haer and his wife N. N. van der Meer. "Hij bezat Pijlsweert »ende de husinge van Rusenstein tusschen backer ende Bayerbrugge aen de westzijde.» In dit Ruyschenstein waren in het begin der zeventiende eeuw in de ramen nog te zien de volgende wapens. Van Jan Ruysch: Ruysch / Trinde / Lange / Droem. Van Jacoba van der Haer: van der Haer / van der Meer / van der Planck / Ingelmunster. // In de Buurkerk te Utrecht heeft een steen in den muur gestaan, betrekking hebbende op deze beide echtgenooten, met deze woorden: »Johan Ruysch, heer van Pijlsweert ao 1407 en juff. Jacoba van der Haer.»"
   • E1. Dirck Ruysch van Pijlsweert, d. bef. 1514, m. Petronella de Haze. "Hij komt voor in een maagscheid, gemaakt door Lubbert de Wael onder zijne kinderen ao. 1488; in een compromis tusschen de kinderen van N. van der Haer als »segman» anno 1494. In het jaar 1498 is hij »hylicxman» tusschen Beernt van Groenevelt en Mechtelt de Voocht van Rijnevelt. Hij zegelde met 't St. Andries kruis, maar had tot cimier eene buste."
    • F1. Johan Ruysch van Pijlsweert, m. 1510 at Utrecht to Catharina van der Borgh, daughter of Hendrik van der Borch and his first wife Geertruyd van Scherpenborg. "...na den dood zijns vaders ao. 1514 beleend met Pijlsweert... Hij is verscheindene malen schepen der stad utrecht geweest als in de jaren 1502, 7, 8, 17, 21, en is omstreeks 1530 gestorven. In het jaar 1522 zegelde hij mede de huwelijksvoorwaarden tusschen Gerrit van Cuylenburg en Elsabe van der Haer."
     • G1. Henrick Ruysch van Pijlsweert, m. Maria van Mantwijck, daughter of Dirk van Mantwijck. "In het jaar 1545 wordt Maria beleend met het goed »Wardenborch tot Werckhonde», terwijl haar echtenoot in 1527 beleend was met eene hofstede op 't Slije te Maersen, ten behoeve van het klooster Mariendaal. Zij komt voor als weduwe in het jaar 1578.
      • H1. Johan Ruysch van Pijlsweert, m. Walravina van Soudenbalch, daughter of Johan van Soudenbalch, lord of Urk and Emmelwaard and his wife Johanna van den Boetzelaer. "Zij hebben vele goederen geërfd van zijne moeder en van Walravina's broeder Gerrit van Soudenbalch, die zij echter alle weder verkocht hebben.".
       • I1. Henrick Ruysch, d. young.
       • I2. Johan Ruysch van Pijlsweert, b. abt. 1568, d. 1595, m. Margaretha van Loo (d. Jul 1599, bur ), daughter of Albert van Loo and Maria van der Mijle. "...heer van Pylsweert, hetwelk hij heeft verkocht. Dit goed, waarvan hier meermalen sprake is geweest, is gelegen in de procincie Utrecht aan den westelijken oever van de Vecht; de naam komt menigmaal voor als Ouden Oirt of Ouden-Oord, soms als Oude Noord.
        • J1. Johan Ruysch, d. young.
        • J2. Maria Ruysch, d. 21 Jul 1645, m. 26 Nov 1610 at Utrecht to Walraven van Arkel.
       • I3. Henrick Ruysch, d. 2 May 1637 unmarried, bur. Brandolykerck.
       • I4. Maria Ruysch, m. Lowijs Mat. "...is tegen het verlangen van hare familie gehuwd met Lowijs Mat, die in krijgsdienst bij de Spanjaarden was.".
       • I5. Dirck Ruysch, d. young.
       • I6. Bertha Ruysch, d. Jun 1598 unmarried.
       • I7. Cornelia Ruysch, d. 18 Mar 1638, m. Albert van Hulsen "...uit de graafschap Zutphen, die, oud en blind zijnde, gestorven is ao. 1628."
       • I8. Gerard Ruysch, d. 12 Oct 1630 unmarried, from the plague, bur. Brandolykerk, Utrecht.
      • H2. Bertha Ruysch, d. unmarried Mar 1591.
      • H3. Willem Ruysch van Ruyschenstein, d. unmarried 1588.
      • H4. Margaretha Ruysch, a nun at the Abbey of Mariendaal, near Utrecht, d. 1587.
      • H5. Geertruida Ruysch, d. 30 Oct 1604, m. 12 May 1590 to Johan van Merenborch.
      • H6. Alijt Ruysch, m. 4 Aug 1586 to Jacob van der Maeth.
      • H7. Pieter Ruysch, m. Maria Mechteld van Renesse van Wulven, daughter of Adriaen van Renesse, lord of Wulven and Anna van Abcoude van Meerten).
     • G2. Mr. Johan Ruysch, d. 1545 "...cannunie in het capittel van Oud Munster en van St. Pieter te Utrecht."
     • G3. Peter Ruysch van Werconde, m. 24 Jan 1553 to Maria van Renesse, illegitimate daughter of Adriaan van Renesse van Wulven and Mabelia van Diemen. "...is verlyd met de Gulde Hoeve tot »Werconde», die hem door testament van zijne moeder vermaakt was; na zijn dood is ze gekomen aan zijn oudsten broeder Henrick, in 1552."
     • G4. Adriaan Ruysch, m. Henrica van Esselt. "...had beloofd aan eene zekere Anna Christoffelsdochter, wonende te Gorinchem, haar te zullen trouwen, doch toen zijne moeder dit vernam, heeft zij hem gedwongen te huwen Henrica van Esselt."
      • H1. Jan Ruysch, d. 158x, without issue.
     • G5. Geertruida Ruysch, m. Lubbert van Ensse. By others mentioned as the daughter of Hugo Ruysch van Wayestein and Josina Pieck.
   • E2. Loef Ruysch, vicar of Rees.
  • D2. Frederika Ruysch, m. 1412 to Jacob de Voocht van Rijnevelt (son of N. N. van Rijnevelt and N. N. van Clarenburg).
  • D3. Peter Ruysch, d. at Utrecht 1482, m. Mechtelt Heremans (d. at Utrecht 1467). "In het Stichtsche leenregister wordt Peter Ruysch ten behoeve van mechtelt Dircsdr. zijne vrouw verlijd met het huis Wayestein »en sij toebehoore» idem met het goed »te Clempt» tot Doorn. Hij was schepen te Utrecht in het jaar 1431."
   • E1. Peter Ruysch, m. N. N. Uteneng.
    • F1. Peter Ruysch, d. 1528, m. Margriet Salms, daughter of N. N. Salms and N. N. Lownersloot. "Hij was eenige jaren schepen te Utrecht als 1516, 18, 19, 22, 24, 25, 26, en sterft te Utrecht anno 1528.".
     • G1. Dirck Ruysch, m. Cornelia de Beer, daughter of Wouter de Beer and his wife Deliana Treys van Dolre.
      • H1. Peter Ruysch, m. Anna van Ermelen, daughter of Dirk van Ermelen and N. N. van Lauwyck. "...schepen der stad Utrecht anno 1585, 88, en burgmeester aldaard anno 1585, 86, 87..."
       • I1. Anna Ruysch, d. 6 Sep 1636 from the plague, bur. Jacobiskerk, m. Cornelis van Buuren van Reigersoort (d. 1636 from the plague). "...zij sterft voor haar echtgenoot en is begraven in de Jacobikerk..."
       • I2. Dirck Ruysch, d. at Utrecht Jan 1663, m. Cunera van Griethuyzen. "Hij werd 1 Oct 1631 raad in de vroedschap te Utrecht..."
        • J1. Peter Ruysch, m. Burchen van Rynesteyn.
         • K1. Peter Ruysch, d. unmarried.
         • K2. Anna Maria Ruysch.
         • K3. Dirck Ruysch, d. without issue.
         • K4. Jan Henrick Ruysch, d. young.
        • J2. Dirck Ruysch.
        • J3. Henrick Ruysch.
        • J4. Arnoldina Ruysch, d. 1655, m. Gerard Adriaan van Mulenburch.
       • I3. Beatrix Ruysch, m. Mr. Henrick van Griethuysen.
       • I4. Odilia Ruysch, m. Johan van Lijnden van Boelenham, son of Jasper van Linden and Ermgard van Daetselaer, great-grandson of Duke Charles of Guelders via Catharina van Guelders, a natural daughter.
       • I5. Tette Ruysch, d. unmarried.
       • I6. Johanna Ruysch, m. Annas de la Riviere de Sandra.
      • H2. Ansem Ruysch, d. Aug 1614, m. Judith van Laurenberch (d. 1620).
       • I1. Johan Ruysch, d. 7 mar 1623 without issue. "...is de laatste bezitter geweest van eene vikarie, gesticht door N. Salms in de Jacobikerk."
       • I2. Wendelmoet Ruysch, m. Jan Pembroeck.
       • I3. Alijt Ruysch, m. Nicolaas Bode.
       • I4. Dirck Ruysch.
      • H3. Alijt Ruysch, d. 1587, bur. Jacobikerk, Utrecht, m. 1567 to Gerard van Eck van Panthaleon (d. 1587), son of Gerard van Eck van Panthaleon and his wife Agnes van Wijck van Abcoude. "Zij ... acht kwartieren: Ruysch, Uteneng, Salm, Loenresloot, de Beer, Ruytenburg, Treys van Dolre, Ubbelschooten."
     • G2. Wendelmoet Ruysch, d. 1604, m. Frans van Westreenem van Noortwijck (d. 158x).
     • G3. N. N. Ruysch, m. Dionys Uteneng.
     • G4. N. N. Ruysch, m. Gerrit Vosch van Avesaet. "Dit schijnt niet voor zeker aangenomen te mogen worden, ten minste in het MS. is er bijgevoegd »puto»."
    • F2. Hillegonda Ruysch, m. Hendrik van Nyenrode (d. abt. 1518), lord of Gunterstein, bailiff of Loosdrecht, Minden and Tekkop, waarsman of Zeeburg and Diemerdijk.
   • E2. Elisabeth Ruysch, m. Christoffel van Haarlem.
   • E3. Dirck Ruysch, d. 1515, m. Geertruide van Rijn van Groenenberch. "...na den dood van zijnen vader ao. 1484 verlijd met 4 m. l. bij Oudewater en anno 1497 met het huis Wayestein."
    • F1. Hugo Ruysch van Wayestein, m. Josina Pieck van Yzendoorn, daughter of Joost Pieck van Yzendoorn. "...na den dood van zijnen vader in 1515 beleend met het huis Wayestein...".
     • G1. Aernt Ruysch van Wayestein, d. 16 Jan 1547, unmarried. "...werd na den dood van zijn vader 23 Jan. 1545 beleend met het huis Wayestein.".
     • G2. Johan Ruysch van Wayestein, d. 26 Jul 1560, m. Elisabeth van Brakell, daughter of Cornelis van Brakell and his wife Margaretha van Boecop. "...werd na den dood van zijn broeder Aernt met he goed Wayestein beleend."
      • H1. Johan Ruysch, d. young.
      • H2. Hugo Ruysch van Wayestein, m. N. N. van Elderen. "...heer van Wayestein, daarmede 26 Juli 1560, na den dood zijns vaders beleend..."
       • I1. Johan Ruysch, m. Dorothea de Ram, probably a daughter of Diederik/Thierry de Ram and his wife Esther de Cerf.
        • J1. Johanna Ruysch, b. at Utrecht, d. 27 Feb 1649 at Utrecht, m. Johan Andries van Panhuys (b. 1617), son of Johan van Panhuys and his second wife Elisabeth van der Muelen.
        • J2. Hester Ruysch, d. 10 Jan 1652 at Utrecht, m. Pieter Ruysch van Meeresteyn, her uncle (below).
        • J3. Willem Ruysch, d. 9 Jun 1645 unmarried, "...vaandrig...".
        • J4. Hugo Diederick Ruysch van Wayetein van Pijlsweert, b. 1595 at Utrecht, d. 24 Jan 1665 at Utrecht, bur. Buurkerk, Utrecht, m. 18 Feb 1645 at Utrecht to Elisabeth van Asch van Wijck (b. 4 Nov 1620 at Utrecht, d. 1673; in her 2nd marriage, m. 1stly 25 May 1640 to Mr. Paulus de Jonghe), daughter of Jacob van Asch van Wijck and Elisabeth Uteneng. "...heer van Wayestein en Pijlsweert... verkreeg 30 Juni 1632 de heerlijkheid Wayestein en werd 18 Februari 1642 genomineerd en 7 Juli geadmitteerd tot lid van de edelen en ridderschap 's lands van Utrecht, was the voren kanunnik van St. Pieter te Utrecht...".
         His 16 quarters:
         Ruysch van Wayestein van Elderen de Ram de Cerff
         van Brakell van Grootveld Cornuyts van Langemeren
         Pieck van Wijlich Vinox van Oyen van den Rhijn
         van Boecop van Hees Corteville Blasere

         Her 32 quarters:
         van Asch van Wijck Uten Eng
         Vonck van Lynden Foeyt
         Holl van Doornick
         van Hattum van de Poll
         van Eck van Panthaleon van Cuylenburg van Rijzenburg
         de Kemp Teeuws
         van Lijnden van Langerack
         van Wijck van de Woerd van Vyanen
         van Asch Stelle
         van Wulven ges. van Hijndersteyn Both van der Eem
         van Vianen Zas van Weldamme
         Knoop van Rozande
         van Groenenberg van Oestrum
         de Jode gesegt de Rijcke de Edell
         Gerstman Duven
         de Vosse Symons
         .
         • K1. Dorothea Jacoba Ruysch, d. 22 Jul 1687, bur. Buurkerk, Utrecht.
         • K2. Wijnanda Ruysch, d. 24 Apr 1679, bur. Buurkerk, Utrecht.
         • K3. Lucia Ruysch, d. 12 Aug 1681, bur. Buurkerk, Utrecht.
         • K4. Elisabeth Ruych, d. 1 Sep 1687, m. François de Ram van Hagedoorn (d. 19 Nov 1701).
        • J5. Pieter Ruysch, d. 1700 at Utrecht, bur. Buurkerk; m. 1stly to N. N. van Halewijn; m. 2ndly to Françoise de Ram van Hagedoorn, daughter of Jean Corneille de Ram van Hagedoorn and possibly his wife Françoise de Bonmarché; m. 3rdly Maria Trip (b. 1619, in her 2nd marriage; m. 1stly 12 Mar 1641 to Balthazar Coymans) , daughter of Elias Trip and his second wife Aletta Adriaens. NOTE: This second marriage is here reconstructed based on the Buddenbrock genealogy and what we know of the de Ram genealogy and should be taken with some scepticism.
         • K1. *by 1* Cornelia Ruysch, d. 28 Sep 1692, bur. Buurkerk, Utrecht, m. Leonard de Casembroot van Rijnestein, son of Jan de Casembroot van Rijnestein and Charlotta van Ledenberg.
         • K2. *by 2* Fredrica Ruysch, m. François de Ram van Hagedoorn (d. 19 Nov 1701, in his 3rd marriage, m. 1stly her cousin, Elisabeth Ruych, above; m. 2ndly Geertruit Hooft).
         • K3. *by 2* Dorothea Cornelia Ruysch.
         • K4. *by 2* Maria Elisabeth Ruysch, d. 1725, m. Carl Gustav Buddenbrock (b. 1682, d. 1761, in his 1st marriage, m. 2ndly Ursula Zimmermann).
         • K5. *by 3* Jan Ruysch, m. Elisabeth van Giffen.
        • J6. Hugonia Ruysch, m. Drack Vonck van Lynden, son of Johann Vonck van Lynden and N. N. Zaal Uteneng.
       • I2. Hugonia Ruysch, b. 1588, d. 9 Jan 1654, m. Beernt van Holland (b. 1590, d. 26 Jun 1663 at Wijk). "...burgemeester v an Wijk bij Duurstede en deken van het kapittel van St. Jan aldaar..."
     • G3. Maria Ruysch. "...volgde in 1570 Sweertgen van Buchel als zevende priorinne op in het klooster in het Geyn (Zie de verhandeling van Prof. Visscher over dit klooster, Utrecht, 1843)."
     • G4. Henrick Ruysch, b. at Amesfoort, d. Sept 1596 without legitimate issue. "...commandeur van de orde van St. Jan te Ingen... Hij heeft aan de St. Joriskerk in zijne geboorteplaats een glasraam gegeven met zijn afbeeldsel en deze woorden: »Donum Henrici Ruysch, Commendatoris in Ingen». // Hij is in hoogen ouderdom gestorven Setp. 1596 onogehuwd, doch verscheidene bastaarden nalatend."
     • G5. Mr. Peter Ruysch, d. 1595, bur. Buurkerk, Utrecht, m. Paschiera van Loeckeren (d. Sep 1603, bur. Buurkerk, Utrecht), daughter of Martin van Loeckeren and his wife Catharina van der Heyde. "...raadsheer in den Hove van Utrecht..."
      • H1. Hugo Ruysch, d. 1613, m. 1stly 1596 to Lucia van Egmond van Meerenstein (d. 1602), daughter of Frederik van Egmond van Meerenstein and his wife Hectoria van Hoexwier; m. 2ndly his first wife's niece, N. N. Holdinga. "...in 1591 raad, in 1592 schepen der stad Utrecht, vervolgens raad ter admiraliteit en eindelijk raad in den Hove Provinciaal van Utrecht."
       • I1. Peter Ruysch van Meerenstein, d. 14 Oct 1654, m. 30 Jan 1630 to Simonia van Renesse van Baar (d. Jul 1634), daughter of Jacob van Renesse van Baar, Lord of Rijnestein, and his wife Anna van Grijpskereke; m. 2ndly his niece, Hester Ruysch, daughter of Johan Ruysch van Wayestein and Dorothea de Ram (above).
        • J1. *by 2* Lucia Ruysch.
        • J2. *by 2* Dorothea Ruysch.
        • J3. *by 2* Elisabeth Ruysch, m. Robert Merdam.
        • J4. *by 2* Pieter Ruysch, "...gecommiteerde raad ter admiraliteit in Zeeland.".
       • I2. Frederik Ruysch van den Engh, b. 1601 at Utrecht, d. 8 Feb 1677 at Utrecht, bur. Buurkerk, m. 17 Mar 1626 at Utrecht to Maria van der Muelen (b. 3 May 1604 at Bremen, d. 26 Sep 1682 at Utrecht, bur. Buurkerk, Utrecht), daughter of Andries van der Muelen and Susanna de Malapert. "...raad, schepen, hoofdofficier en burgemeester der stad Utrecht, raad van de Admiraliteit in Zeeland, gedeputeerde ter St.-Gen... zijne acht kwartieren:
        Ruysch Egmond van Meerenstein
        Lokeren Hoxwier
        Pieck Grombach
        v. der Heyden Holdinga
        .
        • J1. Susanna Ruysch, d. 25 Feb 1694 unmarried.
        • J2. Paschiera Ruysch, d. 26 Jul 1712 at Utrecht, m. Adolf de Gonnes van Vuylcoop.
        • J3. Josina Ruysch, m. Philip Ernst Vegelin van Claerbergen.
        • J4. Lucia Ruysch, d. 9 Jun 1705 at Amersfoort, m. 18 Dec 1661 to Jacob Taets van Amerongen, son of Adriaan Taets van Amerongen and his wife Margaretha van Oye.
        • J5. Maria Ruysch, m. 1stly 25 May 1665 to Jacob Godin van Boelesteyn-Maerssenbroek (in his 1st marriage, m. 2ndly Aletta Cornelisdochter Vlaminck van Outshoorn), son of David Godin van Braugies-Boelesteyn-Maerssenbroek and Margaretha van Vosbergen.
        • J6. Hugo Andries Ruysch, d. bef. 1683.
        • J7. Emilia Ruysch, d. bef. 1683.
      • H2. Jodoca Ruysch, m. Lodewijck van Brakell, son of Johan van Brakell and Johanna van Meerten.
      • H3. Catharina Ruysch.
      • H4. Joanna Ruysch.
      • H5. Anna Ruysch.
     • G6. Geertruida Ruysch, m. Jan Zael, son of N. N. Zael and N. N. van Wely.
    • F2. Joffer Ruysch, m. Gerbrand van Duyst.
   • E4. Alyt Ruysch, abbess of Mariendaal Abbey, Utrecht.
   • E5. Winalt Ruysch.
 • C2. Margaretha Ruysch, m. Johan van den Spiegel.
 • C3. Peter Ruysch op de Nienoirt, m. Corina de Wael van Lichtenberch, daughter of Jan de Wael van Lichtenberch. "Hij was schepen te Utrecht in de jaren 1403, 5, 6, 7, 9, 10, 11, cameraar 1403, heemraad 1405. Hij zegelde met 't St. Andries kruis, maar had tot helmteeken een antieke vlucht, de vleugels beladen met 't kruis van 't schild.
  • D1. Jan Ruysch, m. Alpharda van Lichtenberch. "...wordt verlijd met den Kroest te Zeyst. Hij was raad in de vroedschap te Utrecht in de jaren 1422, 24, 27, 31, 33, 35, 38.".
   • E1. Alphart Ruysch, m. Elisabeth van der Horst, daughter of Willem van der Horst. "In het jaar 1469 belooft hij »4 loot silvers aen den cureyt van de Buerkerck voor de beganchenisse sijnder vrinde.» Hij was schepen te Utrecht in de jaren 1468, 71, 75, 77, 81, 85, 87, 88, 89, 90, 91.
    • F1. Jan Ruysch, m. Anthonia Pallaes van Sandenburg, daughter of Floris van Pallaes and his wife Anthonia de Ridder van Sandenburg. "...was schepen te Utrecht in de jaren 1507, 1509, 1513, 1517... In het jaar 1497 wordt Jan R. beleend met de Kroest te Zeist."
     • G1. Jan Ruysch van de Kroest, m. Anna van Lauwick (in her 2nd marriage, m. 1stly Steven van Zuylen van Blasenburg). "...beleend anno 1519 na den dood van zijn vader met het goed »de Kroest» te Zeist. Hij was raad der stad Utrecht in het jaar 1541."
      • H1. Alphart Ruysch, "...trouwt de dienstbode van zijne moeder, en was een hardvochtig vader voor zijne kinderen, die allen kort voor of na hem stierven. Hij was raad in de vroedschap der stad Utrecht in de jaren 1590, 93, en sterft Juni 1606. Hij heeft gehad vier kinderen.
       • I1. Antonia Ruysch, d. Jun 1596.
       • I2. Johanna Ruysch, d. May 1607, m. 15 Feb 1650 to Ernst Taets van Amerongen (d. Aug 1616).
       • I3. Aernt Ruysch, d. unmarried Nov. 1602. "...in krijgsdienst, is langen tijd in krijgsgevangenschap geweest, doch eindelijk door zijn vader losgekocht."
       • I4. Johan Ruysch, d. unmarried Jun 1607 and willed all his estates and possessions to the poor.
      • H2. Johanna Ruysch, m. Adriaan van Leeuwen.
     • G2. Josina Ruysch, d. 1570, m. 1533 to Johan van Renesse van Cuylenburg (d. 1570), son of Jan van Renesse van Cuylenburg and his wife Geertruida van Heemskerk.
     • G3. Anthonia Ruysch, a nun at the Abbey of Mariendaal.
     • G4. Ermgard Ruysch (Alpharda?), d. 1540, m. 1 Nov 1533 to Godschalk van Winssen, lord of Winssen (in his 1st marriage; m. 2ndly 1541 to Anna van Woerden van Vliet, daughter of Jan van Vliet and his wife N. N. Meaux van Vorselaar; he d.1554), son of Willen van Winssen and N. N. van Snellenburg.
    • F2. Aernt Ruysch, d. without issue.
    • F3. Christina Ruysch, m. Bernt Proeys.
   • E2. Aernt Ruysch. "...wordt anno 1466 beleend met de Kroest »met syn geregt ende toebehoren» te Zeist bij overgifte van zijne moeder Alpharda, weduwe van Jan Ruysch. Hij geelt dit goed in het jaar 1471 aan zijnen broeder Alphart over. Hij was schepen te Utrecht 1467, 1481.
  • D2. Jacob Ruysch, m. N. N. van Weteringe.
  • D3. Aernt Ruysch, m. N. N. de Jeude.
  • D4. Lubbert Ruysch.
  • D5. Dorothea Ruysch, d. 1462, m. Godfried Godard d'Edell, son of Gerard d'Edell and Jutta van Zijll.
 • C4. Alyt Ruysch, m. Jan van Wolfren.
 • C5. Jan Ruysch, m. N. N. van Amerongen (?).
  • D1. Jan Ruysch, abt van Oostbroeck abt. 1446.
 • C6. Dirck Ruysch. "...kannunik van St. Jan te Utrecht. Hij is een der stichters van het kruigasthuis, dat oudtijds buiten de Wittavrouwenpoort te Utrecht stoud en in het jaar 1585 afgebroken werd, terwijl de inkomsten aan het krankzinnigengesticht werden geschonken. In dit gasthuis vond men dan ook een wit tafereel met deze inscriptie: »In 't jaer onzes Heeren 1408 op St. Lorensdag leid Meesr. Dirch Ruysch op die tijd Canonie van St. Johan den eersten steen van dezen gasthuyse, bid voor hem en alle diegene, die daer goed toedoen.»."

Sources: Navorscher 1879, 1880.


Comments