FIT KLUB VSK ČVUT Praha

Tento klub byl založen 1.10.2013 a bude sdružovat všechny zájemce o rekreační cvičení ve fitcentru Fakulty stavební.

Pokud se stanete registrovaným členem FIT KLUBU VSK ČVUT Praha, získáte po zaplacení ročního členského poplatku možnost
využívat ke cvičení fitcentrum Fakulty stavební. Fitcentrum se nachází v budově B ( místnost B150 ) a je vybaveno základními

cvičebními pomůckami, několika moderními fitness stroji, žebřinami, lavicemi a různými druhy činek. K dispozici je cvičencům

také dámská/pánská šatna se sprchou.
Kontakty:

FIT KLUB VSK ČVUT Praha
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
IČO - 6840 7700
DIČ - CZ6840 7700

Odpovědná osoba: Daniel Mariánek                            Zástupce: Roman Hadrbolec
Kancelář: D1028                                                             Kancelář: D1023
Linka: 4379                                                                     Linka: 5432
E-mail: daniel.marianek@fsv.cvut.cz                              E-mail: roman.hadrbolec@fsv.cvut.cz
Telefon: +420 224 354 379                                             Telefon: +420 224 355 432
Aktuality:

SOUTĚŽ:


30.1.2016 - od 1.12.216 je možné zaplacení členského příspěvku                     na rok 2017

5.10.2016 - Nový rozvrh pod odkazem "Rozvrh"

5.5.2016 - Nový rozvrh pod odkazem "Rozvrh"

4.1.2016 - Možné zaplatit příspěvky na rok 2016 na kontaktních místech

19.10.2015 - 
Nový rozvrh pod odkazem "Rozvrh"

8.10.2015 - Od 2.9.2015 do  11.10.2015 bude probíhat oprava sprch a šaten. Po tuto dobu bude Fit Klub FSv UZAVŘEN!

16.3.2015 - Nový rozvrh pod odkazem "Rozvrh"

6.2.2015 -
Nově instalované čtecí zařízení pro odchod z FIT KLUBU. Žádáme o důsledné dodržování 5. a 6. bodu v 3. odst. provozního řádu! 

13.1.2015 - Nový rozvrh pod odkazem "Rozvrh"

19.12.2015 Kdo zapomněl ve fitcentru hodinky, může si je vyzvednout v D1024!