Nyheter‎ > ‎

Stockholms Havsöringsåar del 2

skickad 17 juli 2015 02:41 av Fiskefrämjandet Stockholms skärgård
Projekt Stockholms havsöringsåar del 2 bygger vidare på tidigare biotopvårdsprojekt som syftar till att få en bra naturlig reproduktion av havsöring i de vattendrag som mynnar i Stockholms skärgård. Ett 50-tal vattendrag undersöktes och förbättrades. På bilden vittjar Oliver Karlöf den s.k. smoltfällan vid Åvaån.

Åvasmolt

Comments