Strategi

Fiskefrämjandet bildades 2009 och föreningens tillkomst var ett resultat av att det fanns flera fiskerelaterade problem och att EU kunde medverka med finansiellt stöd för att försöka lösa vissa av problemen. I det strategiarbete som följde enades föreningens medlemmar om att bristen på fisk skulle prioriteras under programperioden 2010-2013.
 
Orsakerna till bristen har analyserats av flera organisationer och beror bland annat på utfiskning, låg salthalt, övergödning, brist på föda, brist på föda i yngelstadiet, stor förekomst av skarv och säl samt brist på lekområden.
 
Fiskefrämjandet Stockholms skärgård vill nå resultat i form av ökande fiskbestånd genom att angripa de underliggande problemorsakerna. Åtgärderna för att nå resultat har vi strukturerat under rubrikerna "Styrning och Projektledning", "Fiskevård", "Ökad lönsamhet i näringen" och "Tillgänglighet".
 
Läs hela Strategidokumentet 
Comments