Kontakt

Via brev kontaktar du oss på
FFSS Fiskefrämjandet Stockholms Skärgård
c/o Stockholms idrottsförvaltning, Fiske
Box 8313
104 20 Stockholm
 
Via telefon når du oss på
0708-736530 Thomas Hjelm, verksamhetsledare
08-50827680, Sverker Lovén, ordförande
08-50828455 fax
 
Via e-post
 
Comments