Dokument

Har samlar föreningen alla dokument som är betydelsefulla för verksamheten. Saknar du information eller har andra synpunkter är du välkommen att höra av dig till Thomas Hjelm på fiskeframjandet@gmail.com.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visa Ladda ned
Länsstyrelsens beslut gällande ansökan från Stockholms Läns Fiskarförbund om stöd till projekt "Hotade fiskbestånd i stockholms skärgård"  272 kB v. 1 26 jan. 2011 05:12 Thomas Hjelm
Ċ
Visa Ladda ned
Ansökan om utbetalning av stödmedel  97 kB v. 1 8 sep. 2013 23:23 Fiskefrämjandet Stockholms skärgård
Ċ
Visa Ladda ned
Ansökningsblankett  101 kB v. 1 19 nov. 2012 03:10 Fiskefrämjandet Stockholms skärgård
Ċ
Visa Ladda ned
Stöd till hållbar fiskeområdesutveckling - ansökan om förskott  25 kB v. 1 24 aug. 2011 04:03 Thomas Hjelm
Ċ
Visa Ladda ned
Fiskefrämjandets broschyr för utskrift (dubbelsidig)  532 kB v. 1 16 dec. 2010 08:02 Thomas Hjelm
Ċ
Visa Ladda ned
Gösseminarium. Anmälan till peter.belin@sportfiskarna.se  256 kB v. 1 12 okt. 2010 23:34 Thomas Hjelm
Ċ
Visa Ladda ned
Informationsbrev till kommunstyrelser i Stockholms län om Fiskefrämjandets verksamhet.  62 kB v. 1 16 dec. 2010 07:49 Thomas Hjelm
Ċ
Visa Ladda ned
Projektets delrapport som sänds samtidigt med ansökan om utbetalning   219 kB v. 1 6 dec. 2010 01:38 Thomas Hjelm
Ċ
Visa Ladda ned
Länsstyrelsen beslut gällande projektansökan Biotopvård i Roslagens havsöringsåar  159 kB v. 1 13 sep. 2010 22:21 Thomas Hjelm
Ċ
Visa Ladda ned
Länsstyrelsens beslut gällande projektansökan Förvaltningsåtgärder för Skarv  151 kB v. 1 13 sep. 2010 22:20 Thomas Hjelm
Ċ
Visa Ladda ned
Länsstyrelsens beslut gällande projekt "Hotade fiskbestånd i Stockholms skärgård"  272 kB v. 1 12 feb. 2011 23:56 Thomas Hjelm
Ċ
Visa Ladda ned
Länsstyrelsens beslut gällande projektansökan Våtmarker Snäckstavik  161 kB v. 2 13 sep. 2010 22:18 Thomas Hjelm
ĉ
Visa Ladda ned
Medfinansieringsmall  155 kB v. 1 21 sep. 2010 02:29 Thomas Hjelm
Ĉ
Visa Ladda ned
potentiella medfinansiärer, nationella offentliga medel  20 kB v. 3 30 apr. 2010 00:05 Thomas Hjelm
Ċ
Visa Ladda ned
Rapportera projektets genomförande och resultat  70 kB v. 1 26 okt. 2010 06:20 Thomas Hjelm
Ċ
Visa Ladda ned
Delrapport från projekt "Förvaltningsåtgärder för skarv"  1901 kB v. 3 23 nov. 2010 00:23 Thomas Hjelm
ĉ
Visa Ladda ned
Riktlinjer för stödmedel  70 kB v. 1 14 mars 2010 00:43 Thomas Hjelm
Ċ
Visa Ladda ned
Stadgar  2382 kB v. 1 31 jan. 2010 05:19 Thomas Hjelm
Ċ
Visa Ladda ned
Strategi för Fiskefrämjandet gällande för åren 2010-2013  510 kB v. 1 31 jan. 2010 05:14 Thomas Hjelm
Comments