Ansökan om stöd

Fiskefrämjandet Stockholms Skärgård är en ekonomisk förening som under perioden 2010-2013 kan medfinansiera projekt som ligger inom ramen för föreningens Strategidokument och EU´s förordningar beskrivna i boken "Operativt program för fiskerinäringen 2007-2013". 
 
Du som vill söka ekonomiskt stöd från Fiskefrämjandet går tillväga på följande sätt:
  • Beskriv din projektidé och diskutera den gärna med den organisation som är medlem i Fiskefrämjandet och som du tillhör. Om du inte tillhör någon organisation vänder du dig till verksamhetsansvarige (se Kontakt) och tar ett första samtal om projektidéen.
  • Efter de första undersökande samtalen så är det dags att skriva ansökan och det gör du på blanketten som finns under Dokument och heter Ansökningsblankett
  • Du måste också se till att motfinansiera Fiskefrämjandets eventuella finansiella medel med minst 50% andra medel, vilka kan vara både privata och offentliga. Vi ger dig tips på medfinansiärer i dokumentet Möjliga medfinansiärer.
  • Så när ansökningshandlingarna är klara sänder du dem i ett brev till
    FFSS Fiskefrämjandet Stockholms Skärgård
    c/o Stockholms idrottsförvaltning, Fiske
    Box 8313, 104 20 Stockholm
Vad händer sedan?
Styrelsens sekreterare går igenom inkommet material och ber om kompletteringar om så behövs. I nästa steg görs en bedömning av ansökan och hur den stämmer överens med strategin för Fiskefrämjandet. Därefter görs en avstämning mot en kontrollista som utarbetats av Fiskeriverket. Om ansökan har kommit igenom dessa steg så hamnar den hos Fiskefrämjandets styrelse för beslut.
 
Och en sak till, tänk igenom hur finansieringen ska lösas efter att projektpengarna tar slut. Styrelsen väger, i bedömningen av ansökan, in hur arbetet skall finaniseras efter projektets avslutats.
 
Lägg Fiskefrämjandets hemsida bland dina favoriter och följ oss så ofta du har möjlighet. Vi kommer att uppdatera innehållet på hemsidan med nyheter om fisk och fiske och allt annat som har med vår verksamhet att göra.
Ċ
Thomas Hjelm,
2 maj 2011 01:47
Ċ
Thomas Hjelm,
2 maj 2011 01:47
ĉ
Thomas Hjelm,
11 mars 2010 08:34
Comments