Home

 


In Lamens Terms

 
    Een site over belastingen, geschiedenis, genealogie en nog veel meer.....

 
 
 


Een buurtschap bij Pijnacker
 


De huidige woonplaats               Café "Van Ouds het Raedthuis" (Verwaal)


Het café "Van Ouds het Raedthuys" van Huib Verwaal, grootvader
van Elisabeth Wilhelmina Lokerse-Verwaal. Tot enige tijd geleden
dineerde B&W elke week in de gelagkamer.

Oostlaan richting Delft gezien vanaf de spoorwegovergang
      De Oostlaan in Pijnacker, gezien vanaf het spoor

 

Privacy
Deze site bestaat in 2018 reeds 7 jaar. Het daarin voorkomende materiaal is vrijwel uitsluitend ontleend aan openbaar toegankelijke bronnen. De bedoeling van de sites over Elden en Pijnacker is het verzamelen van zoveel mogelijk gegevens over het verleden van deze dorpen om een beeld te krijgen van het dagelijks leven, de bewoners, de straten, etc. Uiteindelijk wordt gestreefd naar het maken van gedocumenteerde verhalen over een bepaald jaar of een bepaalde straat. Het kan zijn dat in het verzamelde materiaal informatie voorkomt waarvan U liever niet heeft dat dit op internet wordt getoond. Indien dit het geval is wilt U daarvan dan a..u.b. melding maken in een email naar lamens007@planet.nl. 
Disclaimer
                                                                                            
In deze disclaimer wordt verstaan onder:
de eigenaar: de eigenaar van de website;
gebruik(en): alle denkbare handelingen;
u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
de content: alle in de website aanwezige inhoud;
Het onderstaande is van toepassing op alle (sub)pagina's van deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden in de content.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient per email (lamens007@planet.nl) aan ons te worden verzocht. Niet-commercieel gebruik van de content is zonder toestemming toegestaan indien adequate bronvermelding plaatsvindt, te weten https://sites.google.com/site/fiscaalcompleet/(naam onderdeel site).

 
Comments