หน้าแรก

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • คู่มือการเบิกจ่ายเงินและการจำหน่ายพัสดุ
  ส่ง 16 พ.ย. 2560 00:15 โดย การเงินและพัสดุ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
 • แจ้งรับเงินค่ามัดจำลงนามฯ ประจำปีการศึกษา 2560 แจ้งรับเงินค่ามัดจำลงนามสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ในวันศุกร ...
  ส่ง 7 ส.ค. 2560 19:21 โดย การเงินและพัสดุ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
 • การรับเงินประกันสัญญา 2559 เรียนผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559        ตามที่โรงเรียนฯ ได้รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ...
  ส่ง 8 ก.ค. 2559 19:01 โดย การเงินและพัสดุ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
 • แจ้งมอบคืนเงินประกันเข้าเรียน ปีการศึกษา 2557     ตามที่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ได้รับรายงานตัวและรับชำระเงินประกันการเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.๑ / ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ...
  ส่ง 6 ก.ค. 2557 20:37 โดย การเงินและพัสดุ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
 • รายการชำระเงินรายได้สถานศึกษา 1/2556 รายการชำระเงินรายได้สถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556นักเรียนประจำม.3/2 - 3/4 สรุปจ่าย  21,500 บาท คลิกม.5/6 ...
  ส่ง 13 พ.ค. 2556 02:39 โดย การเงินและพัสดุ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »