แจ้งรับเงินค่ามัดจำลงนามฯ ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์3 ส.ค. 2560 00:29โดยการเงินและพัสดุ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2560 19:21 ]

แจ้งรับเงินค่ามัดจำลงนามสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ในวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม  2560 (วันบังคับกลับ) ผู้ปกครองสามารถติดต่อขอรับเงินดังกล่าวได้สองกรณี (1.) ผู้ปกครองมาติดต่อขอรับด้วยตนเอง (2.) กรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ มีความประสงค์ให้โอนเข้าบัญชี (ทั้งสองกรณีสามารถดาวน์โหลดดูเอกสารที่ต้องเตรียมมาเพื่อขอรับเงินได้ที่ไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้
Ċ
การเงินและพัสดุ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์,
7 ส.ค. 2560 19:20
Ċ
การเงินและพัสดุ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์,
7 ส.ค. 2560 19:20
Ċ
การเงินและพัสดุ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์,
7 ส.ค. 2560 19:20
Ċ
การเงินและพัสดุ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์,
7 ส.ค. 2560 19:20
Comments