Organisasjonsdata

Norsk Finnjolleklubb 

web: finnjolle.no , www.finnjolleklubb.no

kontakt: norsk.finnjolleklubb@gmail.com

Org. nr.999 534 813
Bankkonto: 1503 33 48794


 NFK Navn Tel. E-mail
 Leder Tore Glen Berg 99 096547 tore-glen.berg(at)ge.com
 Nestleder Tom Skjønberg 97 026887 tom.skjoenberg(at)vikenfiber.no
 Nestleder - regatta ansvarlig Petter Fjeld 92 041917 petter(at)stormevent.no
 National Sekretær Paal Lindenskov 93 093024 paal.lindenskov(at)gmail.com
 International Sekretær Zelimir Saljic 96 851758 zelimir.saljic[at)gmail.com
 Kasserer Per Andreas Brodkorb 98 290960 per.andreas.brodtkorb(at)gmail.com