Innmelding/endringer

Innmelding i klubben skjer automatisk ved hjelp av nedenstående skjema.
Samme skjema benyttes også for eventuelle endringer til medlemsregisteret eller utmelding.

Medlemskontingenten, pt. kr. 500 per år (gjeldende fra 1/1 - 31/12), 
betales uoppfordret til vår bankkonto: 1503 33 48794

og adresseres til:
Norsk Finnjolleklubb
c/o Tore Glen Berg - Leder
Trollkleiva 36
1389 Heggedal
tore-glen.berg(at) ge.comDu må fylle inn alle påkrevde opplysninger i skjemaet, bruk rullefeltet på høyre side for å få frem de nederste rubrikkene.

Husk å trykke på "SEND" helt nederst på skjemaet når du er ferdig!

Når skjemaet er korrekt innsendt skal du få en kvittering som bekrefter dette.

Innmelding/endringer til medlemsregisteret