Головна сторінка


Навчальний сайт з фінансів підприємств для студентів спеціальностей 5.03050901 «Бухгалтерський облік» та 5.03060101 «Організація виробництва» можна використовувати при підготовці до занять, де студенти можуть самостійно відкрити ресурс та ознайомитись із теоретичним матеріалом та розв’язати типові задачі, під час проведення пояснення нового матеріалу, виконання практичних робіт, перевірки знань та інтерактивного спілкування і обговорення матеріалу, що вивчається, використовуючи весь арсенал сервісів, які доступні у мережі Інтернет

Hangout Button