Finansų įvadas
Paskaitų konspektas, baigiamojo kurso bakalauro studentams. VGTU, 2009.

1. Įvadas (finansinė aritmetika) [pdf]

2. Vartotojo pasirinkimo teorija [pdf]

3. Firmų finansiniai sprendimai [pdf]

4. Pasirinkimas neapibrėžtumo sąlygomis [pdf]

5. Markowitz portfelio diversifikavimo teorija [pdf]

6. CAPM [pdf]

7. Stochastinio diskonto daugiklio teorija, Ross APT, daugiafaktoriniai modeliai [pdf]

8. Elementarūs obligacijų vertinimo modeliai [pdf]