Ekonominiai tyrimai
 

From Boom to Bust: Lessons from Lithuania (su R. Kuodžiu). Proceedings of OeNB Workshops (2009 m. kovas) [pdf]

Empirical Version of an Artificial Stock Market. Pinigų studijos (2009 m. Nr. 1) [pdf]

Building an Artificial Stock Market Populated by Reinforcement-Learning Agents (su A. V. Rutkausku). Lietuvos banko darbo straipsnis Nr. 6/2009 [pdf]

Agent-based Financial Modelling as an Alternative to the Standard Representative-Agent Paradigm. Pinigų studijos (2008 m. Nr. 2) [pdf]

Namų ūkių vartojimo modeliavimas (su A.Jakaitiene). Pinigų studijos (2007 m. 1 nr.) [pdf]

Assessment of Credit Growth in Lithuania. Ch. Enoch, I. Otker-Robe (eds.) Rapid Credit Growth in Central and Eastern Europe. Palgrave Macmillan, 2007 [pdf]

Interest Rates, Credit and Macroeconomy - a Small Structural Model for the Lithuanian Case. Working paper, 2006 [pdf]

Blowing Bubbles, Enjoying Economic Growth. Baltic Economic Trends (2006 m. 1 Nr.) [pdf]

Bankų kredito didėjimas makroekonominiu požiūriu. Pinigų studijos (2005 m. 3 Nr.) [pdf]

Vartojimu pagrįsto akcijų vertinimo principai ir jų taikymas Lietuvos akcijų rinkai. Tiriamasis straipsnis, 2004 [pdf]

Bankų rizikos vertinimas kiekybiniais metodais ir teorinis bankų finansinio turto portfelio optimalaus valdymo modelis. Tiriamasis straipsnis, 2004 [pdf]

Akcijų rinkos informacija bei bankų balansų duomenimis pagrįstas bankų stabilumo įvertinimas. Tiriamasis straipsnis, 2004 [pdf]

An Optimal Endogenous Growth Model - Analysis of Domestic and International Determinants of Growth. Master's Thesis, University of Southern Denmark, 2003 [doc]