Disertacinis tyrimas (disertacija apginta 2010 m.)
"Heterogeninių besimokančių agentų sąveika pagrįstas imitacinis akcijų rinkos modeliavimas"Stock Market Simulation based on Interaction of Heterogeneous Learning Agents. Doctoral Dissertation, Vilnius Gediminas Technical University, 2010 [View]

Heterogeninių besimokančių agentų sąveika pagrįstas imitacinis akcijų rinkos modeliavimas. Daktaro disertacijos santrauka, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2010 [pdf]