ข่าวประชาสัมพันธ์ 2

โรงเรียนค้างส่งใบเสร็จรับเงินกรณีจ่ายตรง ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

โพสต์โดยCharoensri Jumpee

27 มิ.ย. 60  รายชื่อโรงเรียนค้างส่งใบเสร็จรับเงินกรณีจ่ายตรง ขอให้โรงเรียนเร่งติดตามใบเสร็จรับเงินและนำส่งด่วน (รายละเอียด)   

แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน มิ.ย. 60

โพสต์โดยCharoensri Jumpee   [ อัปเดต ]

27 มิ.ย. 60  แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว  ประจำเดือน มิ.ย. 60  โอนเข้าบัญชีภายในวันที่  27 มิถุนายน 60 (รายละเอียด) 

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย

โพสต์โดยCharoensri Jumpee

23 มิ.ย. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  23 มิ.ย. 60 (รายละเอียด)       

1-3 of 3