ข่าวประชาสัมพันธ์ 2

โรงเรียนที่จะส่งเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง ทุกครั้งที่ส่งเอกสารเบิกเงินต้องแนบสำเนาหน้าปกสมุดธนาคาร
ที่มีเลขที่บัญชีธนาคาร และหน้าที่มีการเคลื่อนไหวล่าสุดของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง(ย้อนหลังได้ไม่เกิน 6 เดือน) 
ทุกครั้ง

แจ้งโอนเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

โพสต์17 ก.ย. 2560 21:08โดยCharoensri Jumpee   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2560 21:17 ]

สพฐ. แจ้งโอนเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด สำหรับนักเรียนยากจน โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนทั่วไปของโรงเรียน
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ให้โรงเรียนนำสมุดบัญชีเงินอุดหนุนไปปรับ พร้อมออกใบเสร็จรับเงินส่ง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ด่วน

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย

โพสต์12 ก.ย. 2560 18:59โดยCharoensri Jumpee   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2560 21:08 ]

18 ก.ย. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  13 ก.ย. 60  (รายละเอียด)    
13 ก.ย. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  11 ส.ค. 60  (รายละเอียด)    
13 ก.ย. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  6 ก.ย. 60  (รายละเอียด)    
 4 ก.ย. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย  วันที่  29 ส.ค. 60 , วันที่  31 ส.ค. 60  , วันที่  1 ก.ย. 60    
24 ส.ค. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  23 ส.ค. 60  (รายละเอียด)    
21 ส.ค. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  18 ส.ค. 60  (รายละเอียด)    
  9 ส.ค. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  8 ส.ค. 60  (รายละเอียด)    
  1 ส.ค. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่ 27 ก.ค. 60  (รายละเอียด)   
26 ก.ค. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่ 25 ก.ค. 60  (รายละเอียด)   
25 ก.ค. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่ 21 ก.ค. 60  (รายละเอียด)   
17 ก.ค. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  17 ก.ค. 60 (รายละเอียด)       
13 ก.ค. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  11 ก.ค. 60 (รายละเอียด)       
  7 ก.ค. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  6 ก.ค. 60 (รายละเอียด)       
29 มิ.ย. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่ายวันที่ 28 มิ.ย. 60  (รายละเอียด)  
23 มิ.ย. 60  แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้สำรองจ่าย วันที่  23 มิ.ย. 60 (รายละเอียด)       

แจ้งโอนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2560

โพสต์31 ส.ค. 2560 20:42โดยCharoensri Jumpee   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2560 20:46 ]

สพฐ.โอนเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
เข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียนวันที่ 31 สิงหาคม 2560 (รายละเอียด)  

รายชื่อโรงเรียนค้างใบเสร็จรับเงินกรณีจ่ายตรง

โพสต์31 ส.ค. 2560 00:52โดยCharoensri Jumpee   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2560 20:43 ]

31 ส.ค. 60  รายชื่อโรงเรียนค้างส่งใบเสร็จรับเงินกรณีจ่ายตรง ขอให้โรงเรียนเร่งติดตามใบเสร็จรับเงิน และนำส่งกลุ่มบริหารงานการเงิน-
และสินทรัพย์  สพป.นฐ. เขต 2 ด่วน (รายละเอียด)   

แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์27 ส.ค. 2560 22:14โดยCharoensri Jumpee   [ อัปเดต 27 ส.ค. 2560 22:15 ]

28 ส.ค. 60  แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน ส.ค.60 โอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 28 สิงหาคม 60  ให้โรงเรียนส่งบัญชี
                   ลงเวลาปฏิบัติงานราชการของลูกจ้างชั่วคราว ส่ง สพป.นฐ.2 ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป (รายละเอียด)   
25 ก.ค. 60  แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน ก.ค.60 โอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 60  ให้โรงเรียนส่งบัญชี
                   ลงเวลาปฏิบัติงานราชการของลูกจ้างชั่วคราว ส่ง สพป.นฐ.2 ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป (รายละเอียด)   
27 มิ.ย. 60  แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว  ประจำเดือน มิ.ย. 60  โอนเข้าบัญชีภายในวันที่  27 มิถุนายน 60 (รายละเอียด) 

เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560 (30%)

โพสต์31 ก.ค. 2560 21:49โดยCharoensri Jumpee   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2560 19:08 ]

แจ้งโอนเงินอุนหนุน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (30%) เข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียน วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 
ให้โรงเรียนนำสมุดบัญชีธนาคารไปปรับ พร้อมออกใบเสร็จรับเงินส่งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นฐ. ๒ ด่วน (รายละเอียด) 

เอกสารที่ใช้ประกอบการไปอบรม

โพสต์20 ก.ค. 2560 21:53โดยCharoensri Jumpee   [ อัปเดต 21 ส.ค. 2560 00:54 ]

เอกสารที่ใช้ประกอบการไปอบรม  (รายละเอียด)
       ( เอกสารที่พิมพ์ออกมาจากระบบ  หมายถึง  ให้สั่งพิมพ์หลักสูตรที่จะอบรมแนบมาด้วย)
                                                         

1-7 of 7