หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • คณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564 คณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2564 ได้ออกติดตาม ตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณ รายการ งบลงทุน ของโรงเรียนบ้านส ...
    ส่ง 13 ม.ค. 2564 19:35 โดย wannapa suarod
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศล่าสุด

  • ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการปี63 เนื่องจากปีงบประมาณ2563 กลุ่มบริหารงานการเงินและสิทรัพย์ได้ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ข้าราชการยื่นเกษียณอายุราชการในปี63  ซึ่งปีนี้ได้ดำเนินการให้ข้าราชการส่งเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องเพื่อสะดวกในการส่งเอกสาร  ไม่สามารถจัดอบรมได้เนื่องจากภาวะโควิด - 19
    ส่ง 22 พ.ค. 2563 23:41 โดย กลุ่มการเงิน สินทรัพย์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »
คู่มือการปฏิบัติงาน

วันหยุดในไทย

https://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%812.html?page_locale=th_TH

https://www.moe.go.th/

https://www.finance-obec.net/home

http://www.gprocurement.go.th/new_index.html

http://202.29.212.226/kk2_payslip/

https://sites.google.com/site/kknnews2560/prakas-cad-sux-cad-cang-sphp-khxnkaen-khet-2