Aktualita: FIK se účastní voleb do spolkové kurie Studentské rady

Od večera 29. 10. probíhá virtuální valná hromada FIKu, která má rozhodnout o kandidátech nominovaných za náš spolek do spolkové kurie Studentské rady FF UK.

Virtuální valné hromadě byly předneseny dva návrhy: a) jednotný způsob volby za náš spolek, který bude vycházet z porady valné hromady o vhodných kandidátech
b) nominace Zdeňka Samce (FIK) a Jiřího Ryse (Studentský kruh České pohanské společnosti) do Studentské rady.

Hlavním cílem naší virtuální valné hromady je umožnit diskusi o vhodných kandidátech. Pokud stojíte o podporu našeho spolku, sdělte nám jména svých kandidátů na mail samec.zdenek[at]gmail.com nebo info[at]dekastello.net 

Virtuální valná hromada FIKu skončí v úterý 4. 11. v 19:00h, kdy proběhnou volby do spolkové kurie Studentské rady.