FILOSOFIA al XXV

El pensament sobre qui sóc ha estat present en la reflexió, en el discurs i els escrits antics que coneixem.
En un món que deixa poc espai a la reflexió encara tenim l'eina de la Filosofia en l'educació obligatòria.
Pensem! Pensem? Pensem.... o
Reflexionem! Reflexionem? Reflexionem....

Tant a l'ESO com al Batxillerat l'Institut XXV Olimpíada compta amb espais docents per a la Filosofia i, com que a classe no es pot abordar tot el material que s'ha elaborat fruit de la reflexió, s'ofereix aquest espai web per facilitar eines: textos, apunts, vídeos, fotos... que permetin desenvolupar la nostra capacitat crítica de reflexió i construir un pensament coherent i fonamentat.