Velkommen

Denne nettsiden er primært en ressurssamling for elever på Jåttå videregående som ønsker å velge film som tema for sin fordypningsoppgave i norsk vg3.

I venstremenyen finner du ulike emner som du må innom når du skriver om film i fordypningsoppgaven din. Film er et selvstendig tema som både må problematiseres og analyseres som film. Det betyr at du i prossessen med fordypningsoppgaven din må sette deg inn i noe filmteori og anvende denne i analysen din. 

Du bør starte med å velge ut hvilken type filmoppgave du skal presentere. Skal du satse på et sjangerstudie der du f.eks ser på noen filmer innenfor sciencefiction sjangeren og analyserer komposisjon, virkemidler osv i disse satt opp mot typiske kjennetegn for sjangeren. Eller har du mest lyst til å se på et bestemt tema, hvordan blir f.eks oppvekst i Norge skildret i to utvalgte filmer. Da må du analysere historien og se på hvilke virkemidler (både filmtekniske og andre) som er brukt for å fortelle disse historiene. Det er og mange andre vinklinger på en oppgave innenfor dette emnet. Kanskje du kan se på hvordan en dokumentar og en spillefilm forteller den samme historien? Les mer om krav til fordypningsoppgaven her.