wyjście-nowa droga

wyjście ewakuacyjne

SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

( SPRÓBUJ PONIŻSZYCH ROZWIĄZAŃ - NIC WIĘCEJ JUŻ NIE STRACISZ, JEDYNIE MOŻESZ ZYSKAĆ! )


dla Ciebie list od Przyjaciela

AUDIOBOOK

http://c.wrzuta.pl/wi8184/77c9edf700069f7c4b952638/0/droga
TRZY KROKI DO ZWYCIĘSTWA

(wyjście alternatywne)

1. Musisz bardzo chcieć
2. Musisz być otwarty i zaangażowany
3. Musisz pozwolić sobie na zwycięstwo


   CO MOGĘ ZROBIĆ BY BYĆ URATOWANYM?

    STAŃ SIĘ PRAWDZIWYM CHRZEŚCIJANINEM! (dowody)

 W jaki sposób stajemy się chrześcijanami? Przez poznanie Boga i budowanie z Nim osobistego kontaktu. Biblia mówi: „A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.” JAN 17,3 (BW)

Ludzie stają się chrześcijanami pod wpływem głoszonej ewangelii. Biblia mówi: „A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.” DZ. AP. 2,37-38 (BW)

Kiedy człowiek staje się chrześcijaninem zachodzą w nim zmiany zarówno wewnętrzne jak i takie, które są widoczne dla innych. Biblia mówi: „Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo, w ustach twoich
i w sercu twoim; to znaczy, słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.”
RZYM. 10,8-10 (BW)

Ważne jest abyśmy rozumieli, że wiara w Chrystusa jest czymś więcej niż przekonaniem. Do prowadzenia chrześcijańskiego życia potrzebujemy Ducha Świętego. Biblia mówi: „Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.” RZYM. 8,9 (BW)

Chrześcijanie powinni badać i sprawdzać prawdziwość nauk, które są im głoszone. Biblia mówi: „Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono.” ŁUK. 1,3-4 (BT)


CO MOGĘ ZROBIĆ BY BYĆ ZBAWIONY?
Proszę, zrozum! Ty nic nie możesz zrobić! Biblia mówi: "Czy murzyn może odmienić swą skórę, a lampart swoje pręgi?" (Księga Jeremiasza 13,23), i "... za pomocą uczynków nie można osiągnąć usprawiedliwienia" (List do Rzymian 3,20). Musiałbyś się narodzić jeszcze raz jako człowiek o zupełnie innej naturze: "A gdy to usłyszeli uczniowie, zapytali: któż więc może być zbawiony? A Jezus rzekł do nich: Co jest niemożliwe u ludzi, możliwe jest u Boga" (Ewangelia wg św. Mateusza 19,25.26). Dalej Jezus wyjaśnia, że Bóg może sprawić cud, by człowiek narodził się na nowo, a nawet stwierdza, że "... jeśli się kto nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego" (Ewangelia wg św. Jana 3,3).

MUSISZ SIĘ NA NOWO NARODZIĆ!
Są to duchowe narodziny do duchowego życia. Jest to świadoma decyzja oddania całego swojego życia Bogu, w której umierasz dla samego siebie i odwracając się od wszystkich swoich grzechów, przyjmujesz Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. Otrzymasz wówczas Ducha Świętego i Bóg przemieni Twoją naturę.

Oto Ewangelia, czyli
DOBRA NOWINA!
Ponieważ Jezus umarł na krzyżu zamiast Ciebie, przyjmując karę za Twoje grzechy, dlatego teraz Ty możesz rozpocząć nowe życie. Jezus Cię kocha i dlatego chce Ci przebaczyć Twoje grzechy, i zamieszkać w Twoim sercu na zawsze. Apostoł Paweł mówi: "Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz" (List do Rzymian 10,9).
Jest to dar od Boga: "Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił" (List do Efezjan 2,8.9).
Nie oszukuj samego siebie. Czy Jezus jest kimś najważniejszym w Twoim życiu? Jeśli nie, to co stoi na przeszkodzie, aby tak się stało? Jezus, który wie, że przeszkodą jest jedynie grzech i zła ludzka wola, przestrzega: "Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo poginiecie" (Ewangelia wg św. Łukasza 13,5).

Dziś jeszcze naprawdę
ZOSTAŃ CHRZEŚCIJANINEM!
W prostej modlitwie powierz Bogu swoje życie; to nie religijny rytuał, ale rozmowa z drugą Osobą, która Cię słyszy. Podziękuj Jezusowi za Jego miłość i za to, że umarł za Ciebie. Poproś o przebaczenie grzechów i wyznaj, że wierzysz w Niego, Nie jest konieczne zrozumienie wszystkiego; nie polegaj zbyt mocno na swoich uczuciach; to sprawa wiary. Jezus mówi: "tego, który do mnie przychodzi nie wyrzucę precz." (Ewangelia wg św. Jana 6,37).
On nigdy nie kłamie! Z chwilą kiedy to uczynisz, będziesz mógł powtórzyć wraz z apostołem Pawłem: "Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe." (2 List do Koryntian 5,17). Tak, wbrew temu co sądzi wielu ludzi

EWANGELIA JEST PROSTA:
"... mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą" (1 List do Koryntian 1,18). Jezus powiedział: "Jeśli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego" (Ewangelia wg św. Mateusza 18,3).
To Bóg stworzył człowieka i wie, że jedyną rzeczą, która może uczynić go szczęśliwym, jest miłość, która nie stawia warunków. Nic nie możesz uczynić, aby Bóg przestał Cię kochać! On chce, abyś nie tylko mógł usłyszeć o Jego miłości, ale codziennie ją przeżywać. Choćby nie wiadomo jak bardzo było powikłane Twoje życie, Jezus ma moc i chce Ci pomóc. On powiedział:
"Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi" (Ewangelia wg św. Mateusza 28,18). Również dzisiaj możesz zwrócić się do Niego o pomoc, ponieważ

JEZUS ŻYJE!
On naprawdę zmartwychwstał i dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych! On także dzisiaj uwalnia od grzechów, wszelkich nałogów i problemów; od lęku przed przyszłością i samotnością. Dzisiaj również uzdrawia chorych i odpowiada na zanoszone z wiarą modlitwy!


WYSTARCZY TERAZ TWÓJ JEDEN KROK

Comments