wyjście ewakuacyjne‎ > ‎depresja‎ > ‎

Sprawdź, czy nie jesteś w depresji - TEST


Jeżeli chcesz zorientować się, czy — a jeśli tak, to, w jakim stopniu — poddajesz się depresji, poddaj się przedstawionemu poniżej, szeroko stosowanemu testowi na depresję. Test ten zwany jest CES-D od pierwszych liter ośrodka, w którym został opracowany (Center for Epidemiological Studies-Depression — z Centrum Stu­diów Epidemiologicznych Krajowego Instytutu Zdrowia Psychiczne­go), oraz zjawiska, które diagnozuje. Jego autorką jest Lenore Radloff. Zakreśl kółkiem odpowiedź, która najlepiej opisuje, jak się czułeś przez cały ubiegły tydzień.

1.  Martwiły mnie rzeczy, które zazwyczaj mnie nie martwią.

 0 Rzadko lub w ogóle nie (krócej niż przez 1 dzień)

1 Trochę lub przez krótki czas (1-2 dni)

2 Od czasu do czasu lub przez pewien czas (3-4 dni)

3 Przez większość czasu lub przez cały czas (5-7 dni)


2. Nie chciało mi się jeść, nie miałem (miałam) apetytu.

0 Rzadko lub w ogóle nie (krócej niż przez 1 dzień)

1 Trochę lub przez krótki czas (1-2 dni)

2 Od czasu do czasu lub przez pewien czas (1-2 dni)

3 Przez większość czasu lub przez cały czas (5-7 dni)


3. Czułem (czułam), że nie mogę pozbyć się chandry nawet z pomocą rodziny i przyjaciół.   

0 Rzadko lub w ogóle nie (krócej niż przez 1 dzień)

1 Trochę lub przez krótki czas (1-2 dni)

2 Od czasu do czasu lub przez pewien czas (3-4 dni)

3 Przez większość czasu lub przez cały czas (5-7 dni)


4. Wydawało mi się, że nie jestem tak zdolny (zdolna) jak inni.

 0 Rzadko lub w ogóle nie (krócej niż przez 1 dzień)

1 Trochę lub przez krótki czas (1-2 dni)

2 Od czasu do czasu lub przez pewien czas (3-4 dni)

3 Przez większość czasu lub przez cały czas (5-7 dni)


5. Miałem (miałam) trudności ze skupieniem myśli na tym, co robię.


0 Rzadko lub w ogóle nie (krócej niż przez 1 dzień)

1 Trochę lub przez krótki czas (1-2 dni)

2 Od czasu do czasu lub przez pewien czas (3-4 dni)

3 Przez większość czasu lub przez cały czas (5-7 dni)


6. Czułem (czułam) się przygnębiony (przygnębiona).


0 Rzadko lub w ogóle nie (krócej niż przez 1 dzień)

1 Trochę lub przez krótki czas (1-2 dni)

2 Od czasu do czasu lub przez pewien czas (3-4 dni)

3 Przez większość czasu lub przez cały czas (5-7 dni)


7. Wszystko, co robiłem (robiłam), przychodziło mi z trudem.

0 Rzadko lub w ogóle nie (krócej niż przez 1 dzień)

1 Trochę lub przez krótki czas (1-2 dni)

2 Od czasu do czasu lub przez cały czas (3-4 dni)

3 Przez większość czasu lub przez cały czas (5-7 dni)


8. Czułem (czułam), że nie mam żadnego wpływu na swoją przy­szłość.


0 Rzadko lub w ogóle nie (krócej niż przez 1 dzień)

1 Trochę lub przez krótki czas (1-2 dni)

2 Od czasu do czasu lub przez pewien czas (3-4 dni)

3 Przez większość czasu lub przez cały czas (5-7 dni)


9. Uważałem (uważałam), że moje życie jest nieudane.

0 Rzadko lub w ogóle nie (krócej niż przez 1 dzień)

1 Trochę lub przez krótki czas (1-2 dni)

2 Od czasu do czasu lub przez pewien czas (3-4 dni)

3 Przez większość czasu lub przez cały czas (5-7 dni)


10. Czułem (czułam) lęk.

0 Rzadko lub w ogóle nie (krócej niż przez 1 dzień)

1 Trochę lub przez krótki czas (1-2 dni)

2 Od czasu do czasu lub przez pewien czas (3-4 dni)

3 Przez większość czasu lub przez cały czas (5-7 dni)


11. Źle sypiałem (sypiałam).

0 Rzadko lub w ogóle nie (krócej niż przez 1 dzień)

1 Trochę lub przez krótki czas (1-2 dni)

2 Od czasu do czasu lub przez pewien czas (3-4 dni)

3 Przez większość czasu lub przez cały czas (5-7 dni)


12. Byłem (byłam) nieszczęśliwy (nieszczęśliwa).

0 Rzadko lub w ogóle nie (krócej niż przez 1 dzień)

1 Trochę lub przez krótki czas (1-2 dni)

2 Od czasu do czasu lub przez pewien czas (3-4 dni)

3 Przez większość czasu lub przez cały czas (5-7 dni)


13. Bytem (byłam) bardziej małomówny (małomówna) niż zazwyczaj.

0 Rzadko lub w ogóle nie (krócej niż przez 1 dzień)

1 Trochę lub przez krótki czas (1-2 dni)

2 Od czasu do czasu lub przez pewien czas (3-4 dni)

3 Przez większość czasu lub przez cały czas (5-7 dni)


14. Czułem (czułam) się samotny (samotna).

0 Rzadko lub w ogóle nie (krócej niż przez 1 dzień)

1 Trochę lub przez krótki czas (1-2 dni)

2 Od czasu do czasu lub przez pewien czas (3-4 dni)

3 Przez większość czasu lub przez cały czas (5-7 dni)


15. Ludzie odnosili się do mnie nieprzyjaźnie.

0 Rzadko lub w ogóle nie (krócej niż przez 1 dzień)

1 Trochę lub przez krótki czas (1-2 dni)

2 Od czasu do czasu lub przez pewien czas (3-4 dni)

3 Przez większość czasu lub przez cały czas (5-7 dni)


16. Nie cieszyło mnie życie.

 0 Rzadko lub w ogóle nie (krócej niż przez 1 dzień)

1 Trochę lub przez krótki czas (1-2 dni)

2 Od czasu do czasu lub przez pewien czas (3-4 dni)

3 Przez większość czasu lub przez cały czas (5-7 dni)


17. Miałem (miałam) napady płaczu.

0 Rzadko lub w ogóle nie (krócej niż przez 1 dzień)

1 Trochę lub przez krótki czas (1-2 dni)

2 Od czasu do czasu lub przez pewien czas (3-4 dni)

3 Przez większość czasu lub przez cały czas (5-7 dni)


18. Czułem (czułam) smutek.

 0 Rzadko lub w ogóle nie (krócej niż przez 1 dzień)

1 Trochę lub przez krótki czas (1-2 dni)

2 Od czasu do czasu lub przez pewien czas (3-4 dni)

3 Przez większość czasu lub przez cały czas (5-7 dni)


19. Wydawało mi się, że ludzie mnie nie lubią.

 0 Rzadko lub w ogóle nie (krócej niż przez 1 dzień).

1 Trochę lub przez krótki czas (1-2 dni)

2 Od czasu do czasu lub przez pewien czas (3-4 dni)

3 Przez większość czasu lub przez cały czas (5-7 dni)


 20. Nic mi nie wychodziło.

0 Rzadko lub w ogóle nie (krócej niż przez 1 dzień)

1 Trochę lub przez krótki czas (1-2 dni)

2 Od czasu do czasu lub przez pewien czas (3-4 dni)

3 Przez większość czasu lub przez cały czas (5-7 dni)


Wynik testu łatwo obliczyć. Jest to po prostu zbiór objawów depresji. Im więcej ich zauważyłeś u siebie, tym bardziej pra­wdopodobne jest, że cierpisz na depresję. Dodaj cyfry, które za­kreśliłeś przy odpowiedziach na poszczególne pytania. Jeśli nie mogłeś (mogłaś) się zdecydować i zakreśliłeś przy niektórych py­taniach dwie odpowiedzi, to przy obliczaniu dodaj tylko jedną, wyższą cyfrę. Ogólny wynik będzie się wahał w granicach 0-60 punktów.

Zanim przystąpisz do zinterpretowania swego wyniku, powi­nieneś (powinnaś) wiedzieć, że wysoka suma punktów nie jest jednoznaczna ze stwierdzeniem depresji. Pewna, co prawda nie­wielka liczba osób, które uzyskają w tym teście wysokie wyniki, nie znajduje się w rzeczywistości w depresji, natomiast niektóre osoby, mimo niskich wyników, mogą cierpieć na „zaburzenia depresyjne". Pełna diagnoza zależy również od innych czynników, takich jak długość czasu, przez który utrzymują się objawy oraz od stwierdzenia, czy nie mają one innego źródła niż depresja. Diagnozę taką może postawić tylko wykwalifikowany psycholog  lub psychiatra. Test ten wskazuje dokładnie jedynie poziom, na którym utrzymują się objawy depresji w chwili obecnej.

Jeśli uzyskałeś (uzyskałaś) od O do 9 punktów, to znajdujesz  się w grupie nie dotkniętej depresją. Jest to wynik poniżej śred­niej uzyskiwanej przez dorosłych Amerykanów. Wynik w grani­cach od 10 do 15 punktów plasuje cię w grupie cierpiących na łagodną postać depresji, natomiast wynik od 16 do 24 punktów — w grupie osób z umiarkowaną formą depresji. Jeśli przekra­cza on 24 punkty, to prawdopodobnie znajdujesz się w głębokiej depresji.

Jeśli uzyskałeś (uzyskałaś) wynik plasujący cię w grupie osób przeżywających głęboką depresję, to szczerze radzę ci poszukać odpowiedniej terapii. Jeżeli uważasz, że skończyłbyś (skończyła­byś) ze sobą, gdybyś miał(a) odpowiednią okazję, to — bez wzglę­du na to, ile punktów zgromadziłeś (zgromadziłaś) za odpowiedzi na pozostałe pytania — powinieneś (powinnaś) jak najszybciej skontaktować się z psychologiem lub psychiatrą. Jeśli znalazłeś (znalazłaś) się w grupie osób z umiarkowaną formą depresji, a przy tym nawiedzają cię myśli samobójcze, to też powinieneś (powinnaś) jak najszybciej skontaktować się z poradnią zdrowia psychicznego. Jeżeli znalazłeś (znalazłaś) się w grupie osób prze­żywających łagodną depresję, to przeprowadź ten test jeszcze raz za dwa tygodnie. Gdybyś ponownie uzyskał(a) wynik plasujący cię w tej grupie, to zamów wizytę u specjalisty z zakresu zdrowia psychicznego.


Comments