podziękowania

Przede wszystkim dziękujemy za pomoc Panu Bogu, bez Którego nic dobrego nie bylibyśmy  w stanie zrobić.

następnie dziękujemy osobom, firmom i instytucjom:
        - panu Prezydentowi w Stalowej Woli
        - MDK w Stalowej Woli
        - TV "Diana"
        Radiu "Leliwa"
        - Sztafecie
        - Tygodnikowi Nadwiślańskiemu
        - Echu dnia
        - Znakom Czasu


        
        - Jarkowi Wajkowi
        - przyjaciołom z KADS
        - ZMK w Stalowej Woli
        - Społem w Stalowej Woli
        - wszystkim sklepikarzom w Stalowej Woli
        - chłopakom którzy zagrali w filmie, oraz
          wszystkim tym którzy przyczynili się do
          jego powstania.
        - portalowi "czas decyzji"
        - bibliotekom w Stalowej Woli
        - panu Grzegorzowi Gościńskiemu,
           ekspertowi wojewódzkiemu do spraw 
          
informacji o narkotykach i narkomanii
        - WTZ w Stalowej Woli
        - MDK w Nisku

        - oraz wielu, wielu innym bezimiennym.
Comments