pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc w przypadku przedawkowania
W przypadku spotkania osoby która przedawkowała zachowując szczególną ostrożność:

Należy zabrać poszkodowanego z widoku gapiów, lub należy sprawić by odeszli,

Przemawiać do niej spokojnie, tak by głos go uspokajał. Jeżeli nadmiernie szybko oddycha, pokazać mu jak należy to robić wolno i spokojnie,

Jeżeli poszkodowany na to pozwoli, trzymać go za rękę,

Starać się wyciszyć wszelkie hałasy i używać przyćmionego światła,

Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że osoba może wymiotować, ułożyć ją w pozycji bocznej ustalonej,

Postępować tak jak przy innych zatruciach, tzn. zabezpieczyć fiolkę, lub torebkę po danym środku, dowiedzieć się co osoba wzięła, ile wzięła, jak dawno itp.

Koniecznie zachować ostrożność! Osoba może pod wpływem środka być agresywna, może jej się także wydawać że może latać, chodzić po wodzie itp.

Nie wolno tłumić agresji, gdyż może to spowodować kolejny jej wybuch. Należy zapewnić sobie bezpieczeństwo, mówić do poszkodowanego spokojnie, bez emocji,

Mogą wystąpić drgawki. Należy wówczas przytrzymać głowę i docisnąć barki poszkodowanego do podłoża, tak by nie zrobił sobie krzywdy, jeżeli nosi okulary powinno się je w jakiś sposób zdjąć, by ewentualne uderzenie nimi o przedmioty nie spowodowało potłuczenia i obrażeń oczu. Odsunąć wszystkie twarde przedmioty.

Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny należy ułożyć go w pozycji autoprzetoczeniowej tzn. Położyć na plecach i podnieść do góry ręce i nogi poszkodowanego (pod stopy można podłożyć krzesło, lub podeprzeć swoimi kolanami), odchylić głowę delikatnie do tyłu by umożliwić łatwiejsze oddychanie.

Zapewnić komfort termiczny tj. zadbać by osobie było ciepło (lecz nie gorąco), gdyż osobie może nawet przy ładnej pogodzie, ciepłym pomieszczeniu być zimno,

Koniecznie wezwać pogotowie tel. 999, lub z komórki 112.

Jak rozpoznać , czy dziecko sięga po narkotyk?

· zmniejszenie zainteresowania szkołą, rodziną, sportem, czy też innymi zainteresowaniami;

· pogorszenie ocen w szkole z niewyjaśnionych powodów;

· opuszczanie zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia;

· nieumiejętność wytłumaczenia się ze sposobu spędzania czasu wolnego;

· nie przychodzenie do domu po zajęciach szkolnych;

· skłonność do izolowania się;

· „dziwne” rozmowy telefoniczne;

· posiadanie większej ilości pieniędzy lub niemożność wyjaśnienia na co pieniądze zostały wydane;

· niewyjaśnione znikanie z domu cennych przedmiotów;

· nowa grupa przyjaciół i unikanie poznania ich z rodzicami;

· pogarszanie się stanu zdrowia lub zaniedbywanie swojego wyglądu;

· noszenie ubrań i biżuterii charakterystycznej dla subkultur;

· posiadanie przedmiotów (np. fajki. lufki, torebeczki strunowe) i gadżetów, charakterystycznych dla narkomanów, posługiwanie się slangiem środowiska narkotycznego (jarać, grzać, odjazd, odlot itp.);

· częste epizody grypy, przewlekłego kaszlu, bólu w klatce piersiowej;

· zmniejszenie odporności na błahe infekcje, zmęczenie;

· niewyjaśnione zmiany nastroju, drażliwość, wrogie nastawienie wobec osób najbliższych, wybuchowość;

· psychiczne lub fizyczne znęcanie się nad młodszym rodzeństwem;

· osłabienie pamięci;

· poczucie osamotnienia, depresja;
Zwróć uwagę


http://c.wrzuta.pl/wi2538/3fdd12fb002323ee4b323470/0/wykrzyknik

  Dobra Myśl 

Wszystko w życiu jest do osiąsnięcia
tylko trzeba wiedzieć czego się chce,
mocno wierzyć w to i oczywiście działać.